Konu:İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'ye yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerinden dolayı İç Tüzük'ün 161'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası gereğince ceza verilmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:31
Tarih:12/12/2019


İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'ye yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerinden dolayı İç Tüzük'ün 161'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası gereğince ceza verilmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, şimdi, ben, Grup Başkan Vekilleri milletvekilleri adına konuşma hakkına sahiptir diye düşünüyorum. Biz içeride konuştuk ve içerideki konuşmamızda Sayın Grup Başkan Vekili, HDP Grup Başkan Vekili konuya dair bize bir özür dileyeceğini söyledi ve sözünde durdu, özür diledi fakat ben görüyorum ki konuşmasını yapan hatip aslında kastını tekrar ikrar ediyor, altını çiziyor ve şahsımı da itham ediyor başörtüsünü kullanmakla.

Bakın, bu Genel Kurulda ben kendim başörtüsüyle alakalı bir saldırı olmadan ne kendi adıma ne de diğer arkadaşlarım adına başörtüsünü hiç telaffuz etmedim çünkü ben gündelik hayatımı yaşarken başörtülü olduğumu hatırlamıyorum bile. Burada yaşanan bütün tartışmalarda -ki 2 defa olmuştur- başörtüsüne saldırı olduğu için biz cevap vermişizdir. Şimdi, kendisinin izahı mantık kurallarının o kadar dışında ki sayın hatibin; söylediği şey, bu ifadeleri kullanarak siyasal bir eleştiri yaptığı. Yani rica ediyorum, bütçeye dair siyasal eleştiriyi yaparken nereden aklınıza geliyor türban, nereden aklınıza geliyor abdest, nereden aklınıza geliyor İslam sosu?

Bunlar "sos" olabilir mi Sayın Başkan? (HDP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, dinleyelim Grup Başkan Vekilini.

Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben şunu rica ediyorum. Bakın, Sayın Başkanım, biz içeride yetişkin insanlar olarak bir mutabakat yaptık. Ben o sebeple geldim, burada, bir çerçeve içerisinde içeride konuştuğumuza uygun cevabımı verdim fakat görüyorum ki mutabakata uymuyorlar. Hâl böyle olunca ben sizden İç Tüzük'ün 161'inci maddesinin (3)'üncü fıkrasına göre hatibe... Madem özür dilemiyor, bu, artık özür beyanı olmadığını, ısrar olduğunu, ikrar olduğunu göstermiştir.

DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR (Ağrı) - Açıklama yaptı.

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) - Beni konuşturmuyorsunuz.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Tam tersine, şahsıma ve grubuma saldırmaya devam etmiştir. Sizden hatibe İç Tüzük'e uygun olarak ceza vermenizi ben talep ediyorum grubumuz adına. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)