Konu:Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın 129 sıra sayılı 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 130 sıra sayılı 2018 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin üçüncü tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:31
Tarih:12/12/2019


Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın 129 sıra sayılı 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 130 sıra sayılı 2018 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin üçüncü tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri; her birinize hayırlı sabahlar diliyorum. Şimdi, tabii, gönül ister ki, ne güzel, 2 tane bakanlığımız var, onlarla alakalı eleştirilerinizi yapınız, dinleyelim, cevap verelim. Fakat biliyorum, sizlerin bir gündeminiz var. Ne o? Hani diyorsunuz ya: "Kelimelerin anlamı yok." Kelimenin anlamının olması için doğru yerde, doğru zamanda, doğru şeyi konuşmak lazım. Şimdi, her gün, her konuşmada aynı yere geliyoruz. Ben de o zaman, sizin için bir anlamı yok ama tekrar etmek istiyorum, izleyenler için, dinleyenler için. Şimdi, burada, bu Mecliste Kürt sadece siz değilsiniz. Bakın AK PARTİ'nin içinde pek çok Kürt vekilimiz var, CHP'de var, MHP'de var, İYİ PARTİ'de var. (HDP sıralarından gürültüler) Sizler sadece Kürtlerin temsilcisi değilsiniz. Sizin önce, Anayasa'nın ne anlama geldiğini idrak etmenizi istiyorum. Bakın hatibiniz çıkıyor, ki ben isminin, adının soyadının da bilerek, seçilerek buraya getirildiğini düşünüyorum; sadece bu toplumu tetiklemek için. (HDP sıralarından gürültüler) Evet, evet, gayet öyle. Şimdi Kürt karşıtı...(HDP sıralarından gürültüler)

Cevabınızı verirsiniz, cevabını verirsiniz, lütfen. Biz, efendi efendi dinliyoruz. Kürtler, Kürtler...

DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR (Ağrı) - Birleştirici dil!

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Çok hanımefendice dinledin!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben dinledim, sözüm kendime, ben dinledim.

BAŞKAN - Lütfen karşılıklı konuşmayalım, Sayın Zengin siz devam edin konuşmanıza.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben dinledim. O yüzden herhangi bir cevap istemiyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Devam edin siz lütfen.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben bitireyim, arkadaşlarımız versin cevabını. "Kürt karşıtı alınan kararlara bu Mecliste..." Öyle diyorsunuz. "Kürt karşıtı alınan kararlara biz itiraz edeceğiz." Ya, Allah'tan korkun! Hani, diyorsunuz ya "Dini imanı biliyoruz." Bilmiyorsunuz! Selefiliğin ne olduğunu da bilmiyorsunuz ya, onları da anlatacağım size. Kürt karşıtı hangi karar bu Mecliste alınmış? Bakın bir sürü burada milletvekili arkadaşım var. Hangisi hassaten...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafında kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin Sayın Zengin, buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hangi karar alınırken "Efendim, bir karar alalım da Kürtler zarar görsün." diye alınmıştır? Zinhar.

DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR (Ağrı) - Bütün kararlar...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hangi bütün kararlar? Vicdansız! (HDP sıralarından gürültüler) Hangi kararlar? Bu Mecliste bir tek böyle karar alınmamıştır, alınmamıştır! Sizin derdiniz başka. Sizin derdiniz... Siz "Kürtler"den bu ülkenin kendi içindeki Kürtleri anlamıyorsunuz. Sizin temsiliniz burası değil. Siz bizim sınırlarımızın dışında, terörist olan o insanların, asıl onların hakkı hukuku için buradasınız.

DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR (Ağrı) - Hangi insanların?

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bu ülkenin insanları için burada değilsiniz. (AK PARTİ, MHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar) Bu insanların, bu ülkede, gerçekten siz Kürtlerin hakkını hukukunu savunsanız onları bölmezsiniz, siz onlar adına bölücülük yapıyorsunuz; onlar sizden illallah demiş durumdalar, bu ülkenin Kürtleri sizden illallah dedi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

EBRÜ GÜNAY (Mardin) - IŞİD'i savunan sizlersiniz!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - O sebepten, bu kürsüye çıkan insanların -elini birazcık vicdanına koyarak- bu saatte, insanları böyle germeye zinhar hakkı olmadığını düşünüyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben sizi bilemiyorum ama diğer siyasi parti gruplarından tek bir vekil arkadaşım yoktur ki Kürtler aleyhine bir kararın burada alınmasına zerre elini kaldırsın, fikrinden, kafasından geçirsin. O sebeple, bu ifadelerinizi aynen size iade ediyoruz, aynen size iade ediyoruz. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)