Konu:Muş Milletvekili Mensur Işık'ın 129 sıra sayılı 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 130 sıra sayılı 2018 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin ikinci tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:30
Tarih:11/12/2019


Muş Milletvekili Mensur Işık'ın 129 sıra sayılı 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 130 sıra sayılı 2018 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin ikinci tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Sayın Işık'ın ifadelerine binaen birkaç şey ifade etmek istiyorum. Tabii, konuşmaya, 1944'ten başlayarak Kürtlere yapılanlarla alakalı bir girizgâhla başladı, girişle başladı fakat devamında, sanki onlar AK PARTİ iktidarında olmuş gibi, olan olmayan pek çok şeyi arka arkaya sıralayarak, AK PARTİ iktidarında olmayan ve daha evvel olanlarla alakalı bir paralellik kurarak bir konuşma yaptı. Bunlara birkaç noktada itiraz etmek istiyorum.

Ahmedi Hani'yle alakalı yaptığımız şeyler ortadadır; kitaplarının basılması, kendisinin mezarıyla alakalı yapılan restorasyon ve bu manada kendisinin rahmetle yâd edilmesine dair yaptıklarımız ortadadır fakat görüyorum ki kendileri tarafından bu, fark edilmiyor.

Şimdi, tecavüzcülerden bahsetti, doğrusu, ben özellikle buraya takıldım. "Yaptırdığınız tecavüzler, tecavüzcüler..." Tecavüzü burada normal görecek hiç kimsenin olmadığı kanaatindeyim. AK PARTİ, hiçbir zaman böyle bir şeyin yanında olmadı, olamaz; tam tersine, Suriye'deki tecavüzlerin, her tür tecavüzün, mala, insanlık onuruna ve devamında da bedene dair, özellikle kadınlarla alakalı bütün tecavüzle ilgili eylemlerin karşısında duran bir partidir. Bunun hassaten altını çizmek istiyorum.

Dil ve terör konusunda da aynı noktada değiliz. "Terör" tanımımızda farklılık olduğu için, siz neye "terör" diyorsunuz, neye "terörist" diyorsunuz; bu konuda hemfikir olamıyoruz. Teröristlerin adını parklara veriyorsunuz, teröristlerin adını yüceltiyorsunuz, onlara farklı anlamlar atfediyorsunuz. O sebeple bizim sizinle anlaşamadığımız nokta; neye "terör" diyorsunuz, neye "terörist" diyoruz? Biz zaten bu konuda asla ve kata anlaşamıyoruz ve anlaşamayacağız. Bunun altını tekrar çizmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum .