Konu:2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:29
Tarih:10/12/2019


2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA AHMET AKAY (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Kültür Bakanlığımıza bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesi üzerine grubum adına söz almış bulunmaktayım. Ekranları başında bizi seyreden aziz milletimizi ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Dün Şırnak ve Bitlis'te 3 şehidimiz var; şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, terörü lanetliyorum.

YTB, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, akraba topluluklarıyla ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla kurulmuş önemli bir kamu kuruluşudur. Başkanlığın öncelikli çalışma alanı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdır. Bugün, büyük bir kısmı Kıta Avrupası'nda olmak üzere, ülkemizin sınırları dışında yaşayan ve 6 milyonu aşan Türk diasporası bulunmaktadır.

YTB, Türk toplumuna yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda üç temel ilkeyi esas almakta, bütün faaliyetlerini bu esas üzerine inşa etmektedir. Bunlardan ilki, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın millî kültürümüzle olan bağlarını korumak ve Türkçeyi unutmamalarını sağlamak; ikincisi, yurt dışındaki vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerdeki ekonomik, sosyal ve kültürel statülerinin yükseltilmesi; üçüncüsü, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, yabancı düşmanlığı, İslamofobi, ırkçılık gibi olumsuz hadiselerden mümkün olduğunca az etkilenmelerini sağlamaktır.

Bu cihetle, güçlü bir Türk diasporasının varlığı, hem yurt dışındaki Türk toplumunun kendi refahı için hem Türkiye için hem de ikamet ettikleri ülkeler için artı bir değer yaratmış olacak ve tüm taraflara yarar sağlayacaktır.

Başkanlık, yurt dışındaki topluluğa yönelik faaliyetlerini, eğitim ve Türkçe, insan hakları ve hukuk, iletişim ve savunuculuk, kültürel hareketlilik, aile ve sosyal çalışmalar ve Türkiye'deki hizmetlerin koordinasyonu gibi alanlarda sürdürmektedir.

YTB, yurt dışındaki vatandaşlarımıza ve çocuklarına yönelik özellikle dil eğitimi desteği, kültür programları, kitap ve dergi dağıtımı gerçekleştirmiştir. Türk toplumunun, ana vatanlarına ve kültürleriyle olan aidiyet bağını güçlendirmek amacıyla; diasporadaki çocuklarımız için gerçekleştirilen Rafadan Tayfa Dünya Turnesi etkinlikleri 8 ülke, 29 şehirde düzenlenmiş, bu etkinliklerle yaklaşık 100 bin kişiye ulaşılmıştır.

Ayrıca, vatandaşlarımızın karşılaştığı hukuki sorunlar ve ayrımcılık, hak ihlalleri, İslamofobi, ırkçılık gibi alanlarda Başkanlıkça İnsan Hakları Eğitim Programı ve YTB Hukukçular Buluşması düzenlenmiştir. Yine, diaspora coğrafyamızdaki cami ve STK'leri hedef alan saldırılara yönelik Türkçe ve İngilizce raporlar hazırlanmış, vatandaşlarımızı hedef alan hak ihlallerine yönelik Başkanlıkça hukuki destekler sağlanmıştır.

YTB, yurt dışındaki vatandaşlarımızın sınır kapılarından ülkemize giriş-çıkışlarını sorunsuz geçirmeleri maksadıyla İpsala ve Kapıkule Sınır Kapılarında ve güzergâhları boyunca 2019 yılında toplamda 1 milyon kişiye hizmet vermiştir.

Değerli milletvekilleri, Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir. Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya, Balkanlar'dan Asya'nın içlerine kadar olan bölge milletimizin müşterek bir tarihî, dinî, siyasi ve kültürel mirası bulunmaktadır.

Bu bölgelerde yaşayan ve soydaş topluluklar olarak tanımladığımız bu topluluklarla geçmişten gelen derin ve köklü ilişkilerimiz bulunmaktadır. Bu köklü ilişkilerimizin devamı konusunda YTB, görevini hakkıyla yerine getirmektedir.

Türkiye, AK PARTİ döneminde ekonomiden dış politikaya, bilişim ve teknolojiden sosyal politikalara kadar her alanda sergilediği gelişimi eğitim sahasına da yansıtmış; ilköğretimden yükseköğretime değin, bütün eğitim kurumlarını daha nitelikli bir yapıya kavuşturmuştur.

Öyle ki bu tutum ve politikalar bugün meyvelerini vermeye başlamış, hâlihazırda ülkemizdeki üniversitelerde eğitimlerini sürdüren uluslararası öğrenci sayısı 150 bine ulaşmıştır.

YTB, sahip olduğu eğitim vizyonu çerçevesinde, "Türkiye Bursları" markasıyla uluslararası öğrencilere yönelik birçok çalışma gerçekleştirmektedir. Nitekim Türkiye Burslarıyla bugün, dünyanın 144 ülkesinden 16 bin uluslararası öğrenci üniversitelerimizde eğitimlerini sürdürmekte; ülkemiz ve milletimizle kurdukları gönül bağını günden güne sıkılaştırmaktadır. Bu inançla, büyük bir özen ve içtenlikle dokunan yakınlık bağları, misafir öğrencilerin üniversitelerinden başarıyla mezun olup dünyanın 165 ülkesinde çalışmalarını sürdüren 150 bin kişilik Türkiye Mezunları ailesine katılmaları akabinde de varlığını sürdürmektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım Sayın Akay.

AHMET AKAY (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Türkiye, artık, dış politikada aktif bir rol oynayan, dünyanın bütün meseleleri hakkında görüşleri, diyecekleri merak edilen bir ülke. Dışişleri Bakanlığımız "Masada ve sahada güçlü Türkiye" anlayışıyla hareket etmektedir.

İşte, Türkiye'nin etki alanını, manevra kabiliyetini orta ve uzun vadede doğrudan etkileyerek Türk dış politikasının güçlendirici ve destekleyici unsurlarından önemli bir kısmını teşkil eden faaliyetleri icra eden Yurtdışı Türkler ailesi önemli bir görev icra etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız 2019 yılını "Göbeklitepe Yılı" ilan etti. Biz de Göbeklitepe'ye, Şanlıurfa'ya ve Harran'a sizleri bekliyoruz.

Bu vesileyle, dünyanın dört bir tarafına yayılmış Türk vatandaşlarına ve akraba topluluklara selamlarımızı iletiyor, 2020 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)