Konu:Bir toplumda kadına gösterilen saygı ve değerin o toplumun demokratikliğinin, çağdaşlığının ve gelişmişliğinin göstergesi olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:27
Tarih:05/12/2019


Bir toplumda kadına gösterilen saygı ve değerin o toplumun demokratikliğinin, çağdaşlığının ve gelişmişliğinin göstergesi olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SALİH CORA (Trabzon) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, farkındayım.

Kadın fedakârlıktır, merhamettir, nezakettir. Bir toplumda kadına gösterilen saygı ve değer, o toplumun demokratikliğinin, çağdaşlığının, gelişmişliğinin göstergesi ve en önemlisi, insanlığın gereğidir.

AK PARTİ olarak kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hayatın içerisinde yer almalarını sağlamak amacıyla büyük mücadeleler ortaya koyduk. Sadece erkekler ile kadınlar arasındaki değil, kadınlar arasındaki ayrımcılığı da ortadan kaldırdık. İmkân ve fırsat eşitliği sağlayarak kadınlarımızın eğitim ve inanç haklarının yanı sıra onurunu da güvence altına aldık. Kadın haklarının genişletilmesi için her türlü yasal düzenlemeyi hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlere karşı verilen mücadeleye de vurgu yapmak istiyorum. Hükûmet olarak, şiddet ve cinayet vakaları karşısında koruyucu ve önleyici tedbirler alıyoruz ancak sadece yasalarla tedbir almak bu cinayetleri ve kadına yönelik şiddeti önlemeye yetmemektedir. Kadın haklarına saygılı ve duyarlı toplumsal bir bilinç geliştirilmelidir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)