Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:22
Tarih:26/11/2019


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA ÖZGÜR KARABAT (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, her ne kadar iktidar mensupları ve Sayın Bakan bizlere pembe tablo çizse de durum hiç öyle değil. Günde ortalama 8 kişi intihar ediyor arkadaşlar, ocaklar sönüyor. Bu 8 kişi bazen baba, bazen anne, bazen bir genç, bazen bir kadın ama ölenler insan değerli arkadaşlar. "Bunlar niye ölüyor?" diye sormamız gerekir.

Ekonomik krizi aşmanın birinci yolu, ekonomik krizin olduğunu kabullenmektir, sorunu kabullenmektir. Ben krizle ilgili bazı verileri sizinle paylaşmak isterim.

Değerli milletvekilleri, hepinizin malumudur ki işsizlik temmuz ayı verilerine göre yüzde 14, üniversiteyi bitiren her 4 gençten 1'i işsiz. Değerli milletvekilleri, işsizlik rakamlarının tersine -siz öyle düşünüyorsanız eğer- Türkiye'de sadece 100 kişiden 46'sı çalışıyor. İstihdamda olan kişi sayısı da başka bir veri demek. Biz buna karşı ne diyoruz? Diyoruz ki: İş gücü talebinde bir artma oldu, bu yüzden işsizlik artıyor. O zaman vizyonumuzu sorgulamamız lazım. Türkiye'de iş gücü talebi artıyor, genç nüfus artıyor ve siz bunu göremiyor ve kurgulayamıyorsanız, önceden tedbir almıyorsanız vizyonunuzu sorgulamanız gerekir.

Değerli arkadaşlar, her gün şirketler iflas ediyor ama ben size işsizlik rakamlarını verirken işsiz kişilerden daha çok, bir şeyi daha belirtmek isterim: İnsanlar işsiz ama artık Türkiye'de işsiz aileler var, işsiz aileler var değerli arkadaşlar. Bu büyük bir krizdir. Evet, şirketler batıyor, şirketler konkordato ilan ediyor ama artık Türkiye'de sektörler batıyor, sektörler; farkında mısınız? Artık Türkiye'de sektörler batıyor, aileler batıyor, bu ülke batıyor; farkında mısınız değerli arkadaşlar, farkında mısınız? Durum budur, batırdığınız şey bir ülkedir; yok olan, o şirketlerle beraber sadece markalar değil, bu ülkedir; Bunu sizinle de paylaşmak isterim.

"Ekonomi şaha kalkacak." dediniz, kendinizi şah sandınız değerli arkadaşlar. Muhalefete parmak sallayan bir anlayışla bunu çözemeyiz. Değerli arkadaşlar, yapmamız gereken iş: Sorunu kabul edip bütün katılımcılarla; işverenler, işçiler, muhalefet partileri; hep beraber çözümün reçetesini oluşturmaya katılımcı bir anlayışla hazır olmanız gerekir, buna hazır olmanız gerekir. (CHP sıralarından alkışlar) Şuradan başlamanız gerekir: Rantçı ekonomi anlayışı yerine üretimi öne alan ve üretim yapımızı değiştiren bir anlayışı ve bir bütçe anlayışını ortaya koymanız lazım.

Değerli arkadaşlar, bizim ihracatımızın kilogramı 1,29 dolar ama değerli arkadaşlar, el âlemin telefonunun bir kilogramı 2 bin dolar. İşte değiştirmemiz gereken yapı bu. Bu ekonomik yapıyı, bu üretim yapısını -beraber- değiştirmeden çözemeyiz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) - Bir ufak zaman alabilir miyim Sayın Başkanım?

BAŞKAN - Tamamlayın sözlerinizi.

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) - Değerli milletvekilleri, sizler, her ne kadar biz "Ekonomik kriz var." deyince "2+2, 5 eder." deseniz de "2x2, 3 eder." deseniz de ekonomik kriz gerçekliği şudur: 2x2, 4'tür ve bunun gibi gerçek bir ekonomik kriz vardır. Siz her ne kadar ekmek elden su gölden bir saray anlayışını savunsanız da gün gelir değerli arkadaşlar, eloğlu ekmeğinizi de elinizden alır, o suları da kurutur.

O yüzden, bir an önce çağrımıza kulak verin, hep beraber bir seferberlik ilan edelim. Ama bu seferberlik sarayı kurtarma seferberliği değil ülkeyi ve vatandaşı kurtarma seferberliği olsun diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. (CHP sıralarından alkışlar)