Konu:HGS geçiş ihlali cezalarının zamanında tebliğ edilmemesi nedeniyle yaşanılan mağduriyete ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:22
Tarih:26/11/2019


HGS geçiş ihlali cezalarının zamanında tebliğ edilmemesi nedeniyle yaşanılan mağduriyete ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın Ulaştırma Bakanına özellikle seslenmek istiyorum: Şu anda tüm muhtarlıklarımıza, 52 bin muhtarlığımıza, vatandaşlarımızın 2018 yılına ait -Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım yani bir yılı geçmiş- HGS para cezaları gelmektedir bir yıl sonra, on iki ay sonra; on üç, on dört, on beş ay sonra. Hatta buna bir de 4 kat da gecikme cezası ekleniyor. Hem görevinizi yapmıyorsunuz hem de 4 kat fazlasıyla vatandaşı cezalandırıyorsunuz. Bu uygulamanın bir an önce düzeltilmesi, en azından cezaların...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)