Konu:İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve Türkiye'de tek bir hukuk sistemi olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:20
Tarih:20/11/2019


İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve Türkiye'de tek bir hukuk sistemi olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, bu Mecliste milletvekili olarak oturan bütün arkadaşlarım gücünü halktan alıyor yani gücünü başka bir yerden alan birisi var mı, öyle bir iddia içinde olan var mı, bilemiyorum. Ama bu halklar arasında bir kademelendirme yok. Yani siz beni teyit ediyorsunuz söylediğiniz şeyle. "Halk" kelimesini ayrıştırarak kullanıyorsunuz. Ben biraz evvel siz konuşurken ifade ettim, ihanet kelimesini kullanmadım, herhâlde dikkatli dinlemeyle ilgili bir sorun yaşadık.

Buradaki mesele şu: Şimdi pek çok mesele var. İşte yargıda, bakıyorsunuz, davalar içerisinde nafaka meselesinden işte bu aile hukukuna dair davalara kadar yargının kendi içerisinde uygulamalarla alakalı problemlerinin olmadığını iddia edemeyiz. Yargı zaten o yüzden itirazları kademelendirilmiş bir mekanizmadır, bir yerde hata olursa bir başka yerde hata olmasın diye. Hâl böyle olunca yargının kendi içerisinde oluşabilecek hataları sizin bir kast içerisinde değerlendirmenizi problemli görüyoruz, ikili bir hukuk sistemi olduğunu iddia etmenizi problemli görüyoruz. Türkiye'de tek bir hukuk sistemi var ve hepimiz için de uygulanan bir yaklaşım içerisinde, her birimize farklı bir muamele değil, aynı muameleyi hedefleyen; uygulamayla alakalı problemler var ise bunun çözümü...

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) - Siz inanıyor musunuz buna?

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Tabii ki inanıyorum, inanmasam niye söyleyeyim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) - Adalet niye yok Türkiye'de o zaman?

BAŞKAN - Bir dakika, buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Dün daha burada bu tartışmayı yaptık, ben inandığım için bunu söylüyorum. Eğer bir haksızlıkla alakalı bir meseleyse bu ortak meselemiz de olmalıdır, bunu her daim buradan zaten ifade ettim.

Tekrar belirtmiş oldum, teşekkür ederim.