Konu:Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un 128 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 26'ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:20
Tarih:20/11/2019


Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un 128 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 26'ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum.

Değerli hatibi dinlerken 2 tane mevzunun muhakkak Genel Kurulda düzeltilmesi gerektiği ihtiyacını duyuyorum. Bunlardan bir tanesi -bir evvelki hatipte de aynı şey vardı- "halk" kelimesini çokça kullanıyor; "halk" "halk iradesi." Konuşmanın bütünlüğü içerisinde bakıldığı zaman "halk" kelimesini "Kürt" kelimesiyle eş değer kullandığını düşünüyorum. Biz "halk" kelimesinden Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Kürt, Türk, Çerkez, Laz, kökeni ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızı anlıyoruz. Önce kelimenin hakkını bir iade etmek lazım. "Halk" dediğiniz şey, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkestir ve herkesin iradesidir. Bu kelimeyi böyle kullanmak "halk" diyerek Kürtleri kastederek -ve ifade de edildi biraz evvel bir başka hatip tarafından- düşmanlık yaptığımızı söylemek bu ülkeye bir ihanettir; olmayan bir şeyi, kendi içimizde olmayan bir şeyi kasten, olmadığını bilerek çoğaltmaktır. Bunu düzeltme ihtiyacını muhakkak ki duyuyorum.

Bir diğer mesele, ikili hukuk sistemidir. İkili hukuk sistemi bu ülkede yok yani ülkemiz içerisinde, baktığımız zaman, tek bir hukuk sistemimiz var.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Müsaadenizle tamamlıyorum.

BAŞKAN - Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bu hukuk sistemi muhatabı kim olursa olsun herkese eşit bir mesafededir. Yargı süreçlerinin her bir aşamasında itiraz mekanizmaları vardır ve hak arama yolları... Biraz evvel ifade ettiğim gibi, kim olursa olsun hatta suçu sabit bile olsa, insanı elinde silahla da görseniz, olayı yaparken de görseniz bunun tespiti ancak yargı yoluyla teyit edildikten sonra suçlu olarak ifade edilebilir. O sebeple, hukuk sisteminin ikiliği üzerine ifade edilmiş olan cümleleri tabii ki reddediyoruz.

Devamında da aslında bizim gördüğümüz şey, tam tersine, kendi siyaset yapma şekillerinde ikili bir modelleme var. Bizim itirazımız zaten buna. Sadece siyaset üzerinden ifade etmek yerine, terörle temas ederek siyaset yapılmasına biz zaten itiraz ediyoruz. Bu ikili modellemenin köklerinin nerede olduğuna tekrar bakmalarında fayda var diye düşünüyorum.

Teşekkür ederim.