Konu:Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve AK PARTİ olarak hedeflerinin işçi, emekli ve çiftçilerin hayat kalitesini yükseltmek olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:20
Tarih:20/11/2019


Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve AK PARTİ olarak hedeflerinin işçi, emekli ve çiftçilerin hayat kalitesini yükseltmek olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, izninizle kısa bir açıklama yapmak istiyorum Sayın Türkkan'ın ifadeleriyle ilgili olarak.

Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmanın bir çerçevesi var, bir sebebe binaen bir açıklama yapma ihtiyacı duydu. Sebep şu: Sürekli kamuoyunda tekrar edilen, Türkiye'de emeklilerin bin liranın altında maaş aldığı iddiası var. Sayın Cumhurbaşkanımızın cevabı: "Türkiye'de bin liranın altında maaş alan yok." Nasıl var? Varsa şöyle var: Bir kişi vefat ettikten sonra eğer maaşı mirasçıları arasında paylaştırılıyorsa o zaman maaşta ancak paylaşımdan kaynaklanan bir bin liranın altında kalma hâli var. Bir kişi kendisi hayattayken emekli maaşı alıyorsa bu maaş bin liranın altında değil.

Buradan şuraya gelmek istiyorum: Bizim bütün hedefimiz... Toplum kesimleri olarak baktığımız zaman zaten bizim seçmenimizin en büyük kısmını bu insanlarımız oluşturuyor; işçiler, emekliler, çiftçiler. Ve bizim en önceliğimiz onların hayat kalitesini yükseltmek.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Zaten Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği "Göreve geldikten sonra maaşlar 4 kat arttı." derken bu gayretin tezahürü olarak buraya gelindi. Peki, bu yeterli midir? Asla, hiçbir zaman yeterli değildir. Gönül ister ki hep beraber, gücümüz yettiğince daha, daha fazla artıralım. Onların refah düzeyinin artması her şeyden öte bizim için hem onların mutluluğu adına çok önemli hem de baktığımız zaman bizim zaten seçmen kitlemiz, vatandaşımız, onların rahat etmediği bir yerde nasıl rahat edebiliriz? Kaldı ki bizler de oradan gelen insanlarız. Baktığımız zaman, annesi babası köyden, kentten, çiftçi olan, çok zor şartlarda okuyarak gelen arkadaşlarımızın ben Mecliste çok daha fazla olduğu kanaatindeyim. Bunu bilmemek, bunu hissetmemek, idrak etmemek mümkün değil zaten. O sebeple, buradaki açıklamanın bu çerçeve içerisinde olduğunu bir kez daha ifade etmek istedim.

Teşekkür ederim.