Konu:20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle çocuklara kodlanmış olan masumiyet duygularının korunması ve evlatlarımızın bizlere emanet olduğunun bilincinde olunması gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:20
Tarih:20/11/2019


20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle çocuklara kodlanmış olan masumiyet duygularının korunması ve evlatlarımızın bizlere emanet olduğunun bilincinde olunması gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Bugün ben de Çocuk Hakları Günü'yle alakalı birkaç şey ifade etmek istiyorum. Tabii, çocuk hakları meselesi aslında 19'uncu yüzyıldan sonra gündeme gelen bir mevzu. Çünkü modern dünya için yani İslam coğrafyasından ziyade modern dünya için o vakte kadar yetişkinlerle neredeyse aynı şartlarda muamele gören, madende çalıştırılan, ucuz bir iş gücü olarak kullanılan, "hak" kavramından çok uzak telakki edilen çocuklar için hazırlanmış olan bu sözleşmeye de Türkiye 1995'te imza koymuş oldu.

Burada belki ben şunu ifade etmek istiyorum: Daha evvel söz alan Grup Başkan Vekili arkadaşlarımız sözleşmenin içeriğinden de kısmen bahsettiler. Çocuklarla alakalı, sanıyorum yapabileceğimiz en iyi şey, onların mevcut olan hâlinin, ruh hâlinin, o masumiyet hâlinin, onlara kodlanmış olan o kıymetli duyguların korunması diye düşünüyorum. Genelde çocuklar ve gençler olduğunda, bizler konuşurken hep onlara anlatmaktan, onları geliştirmekten bahsediyoruz. Ben, çocuğa ait olan bu kıymetli hâlin, kıymetli değerlerin, ruh dünyasının korunmasının, biz yetişkinlere düşen birinci vazife, en önemli mesele olduğu kanaatindeyim. Onu koruyarak hayata hazırlamak, bize düşen şey bu. Belki klasik bir ifade ama söylemekte çok fayda görüyorum, evlatlarımızın bir emanet olduğunu bilmek, bize ait bir mal değil bir emanet olduğunu bilerek hayatı yaşamak, idrak etmek, bu manada sadece annelere değil... Bir de böyle bir sorunumuz olduğunu düşünüyorum, çocuk meselesi kadın meselesi olarak görülüyor. Oysaki çocuklar kadına ve erkeğe beraber emanet, topluma, hepimize emanet. Bu anlayış içerisinde çocuklarımıza yaklaşacağımız bir tablo içerisinde var olmayı, bugün kendim de dâhil olmak üzere hatırlatma ihtiyacı duydum.

Teşekkür ediyorum.