Konu:Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:19
Tarih:19/11/2019


Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Doğrusu, kürsünün tabii bir anlamı var. Ben Sayın Özkoç'a teşekkür ediyorum çünkü çok aleni bir şekilde özür diledi, ben özrünü kabul ediyorum ve teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın da sakin olmalarını rica ediyorum çünkü insanların hatasından rücu etmesi, bunu ifade etmesi çok önemli bir şeydir. O sebeple bunu samimiyetle algılıyorum.

BAŞKAN - Evet, bir büyüklük.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Teşekkür ediyorum fakat şunu ifade etmek istiyorum: Bakın, gün içerisinde bir olay daha yaşadık. Ben hayatın kelimeler üzerine inşa olduğuna inanıyorum. Kelimelerin bugün anlamı olduğu gibi, geçmişte işittiğimiz kelimelerin de bizim üzerimizde çok büyük tesirleri var. Şimdi, tekrar etmek durumunda olduğum için tekrar ediyorum: "Bu kadına haddini bildirin!" ifadesi -işte, o sebeple kürsüden konuşmak istemiştim- daha evvel -adını söyleyince rahatsız oluyorsunuz- eski bir Başbakan...

BAŞKAN - Ama Engin Özkoç'un bundan haberi yok.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bir saniye...

Haberi olmasa da eğer siyaset yapıyorsa bu cümlelerin bizdeki karşılığını şu an öğrenmesini ben rica ediyorum. Kürsüye gelerek yemin etmek isteyen Merve Kavakcı'ya "Bu kadına haddini bildirin!" diye bağırmıştır, "Bu kadına haddini bildirin!" Başörtülü olması...

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Amerika vatandaşıydı o dönem, Amerika vatandaşı milletvekili olamaz ki.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Keşke Amerika vatandaşı olduğunu orada söyleseydiniz, önce, başörtülü olduğu için bu yapıldı.

Bakın, bu cümleleri savunacak bir şey söylemeyin Sayın Tanal, Sayın Tanal, bunu savunmayın. Bakın, sizin Genel Başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu önemli bir şey yaptı -ona da ben teşekkür ediyorum- ne dedi? Dedi ki: "Biz başörtülü kadınlara haksızlık yaptık."

Lütfen rica edeceğim, cümlemi bitireyim Sayın Özkoç.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Ben bir şey yapmıyorum, ayaktayım sadece.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ayağa kalkmak "Sözünüzü bitirin." demek, müsaade ediniz, lütfen, tamamlayacağım.

Şimdi, bizim yaralarımız var, hâlâ var; bakın, bugün sabah konuşmamda ifade ettim. İki başörtülü...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Bugün Kocaeli'de de başı açık kıza saldırdılar, taciz ettiler otobüste. Onu nasıl yapacağız?

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Onu da savunurum.

Açar mısınız rica etsem.

BAŞKAN - Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - "Başı açık kadın." diyorsunuz, benim annem başörtülü değil, annem; sonuna kadar savunurum, hangi başı açık kadının başına iş gelirse ben varım, sonuna kadar.

Değerli arkadaşlarım, bakın, bizim yaralarımız var. Bir defa, burada konuşurken şunları söyleyemeyiz birbirimize: "Yalancı" diyemeyiz, "Haddin yok." diyemeyiz. Bu kürsüde konuşan herkesin her konuya dair fikrini söylemeye hakkı vardır ve ön kabul olarak doğru söylediği kabul edilir, en azından inandığını söylediği kabul edilir. Üstelik bugün kadın meselesi konuşuluyor. "Bu kadın" ne demek! Bunu ben kabul edemiyorum; arkadaşım özür diledi, kabul ediyorum ama Genel Kurulda bunun işitilmesi lazım.

Bu kelimelerin geriye dönük olarak bizdeki bir yaraya değdiğini, nasıl kanattığını... Bakın, bütün başörtülü kadın arkadaşlarımın şu an Mecliste kalbi titriyor. Ben hayatımı verdim, biz hayatımızı verdik! (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Allah Allah, bu kadar da değil! Bu kadar ezdirmeyin bu konuyu Sayın Başkanım.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Son bir söz daha istiyorum, bitiriyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Özlem Hanım, emin olun...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Müsaade edin bitireceğim.

BAŞKAN - Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Size de çok teşekkür ediyorum.

O sebeple belki erkek arkadaşlarımız bizim bu yaramızı anlamakta -kendi grubumdaki arkadaşlarım dâhil- zorlanabilirler. Başörtüsü bizim hayatımızın mücadelesi olmuştur. Bu konuyu küçümseyen, bu konuya dair geçmişi hatırlatan herkes karşısında bizi bulur!

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)