Konu:Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yaptığı açıklamasında söylediği sözleri kendisine iade ettiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:19
Tarih:19/11/2019


Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yaptığı açıklamasında söylediği sözleri kendisine iade ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, Sayın Özkoç'un bana söylediklerini kendisine iade ediyorum. Ben, ciddiyim, ne yaptığımı biliyorum, söylediğim her bir kelimeyi iradi olarak kullanıyorum.

Biz, burada konuşan insanlar... Bakın, arkadaşlarımız tek tek her kelimeyi yazıyor. Niçin yazıyorlar bunları? Tarihe not düşmek için yazıyorlar. Eğer siyasetin içerisinde milletvekili olarak, grup başkan vekili olarak, Başbakan olarak, Cumhurbaşkanı olarak varsanız, hayatta hesap verdiğiniz kadar öldükten sonra da onun içerisindesinizdir, hesap da verirsiniz, gündeme de gelir. Biz, buralarda hep konuşuyoruz. Rahmetli İnönü'den bahsetmiyor muyuz? İyi yaptığına "İyi yaptı." diyoruz, yanlış yaptığına "Yanlış yaptı." diyoruz. Biz, Kıbrıs'la alakalı yapılan her şey için teşekkür ederiz ama yaptığı yanlış için de bunu söyleyebiliriz. İnsanlar vefatından sonra tabu hâline gelmiyor, insanlar hatalarından ari olmuyorlar. O sebeple, hiç kimseden böyle bir edep dersi, nasıl konuşacağıma dair nasihat alacak değilim. Böyle bir üslubu da reddediyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Tamamlayabilir miyim?

BAŞKAN - Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bunlar kullanılmadan da cevap verilebilir ama Genel Kurulda, bakıyorum, şahsa hakaret etmeden cevap vermek tercih edilmiyor. Ben şahsen bunu yapmadan cevap vermeyi tercih eden bir siyasetçiyim. Hem hayattayken hem de öldükten sonra hepsinin arkasındayım Allah'ın izniyle. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)