Konu:İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın 128 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 13'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:19
Tarih:19/11/2019


İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın 128 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 13'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Teşekkür ediyorum.

Şimdi, tabii, sabırla dinliyoruz. Sayın Tanal'ın konuşmasının son kısmında arka arkaya sıraladığı pek çok mevzu var. Fakat şimdi düşünüyorum yani söylediği her bir şeyin tam karşılığı var.

Şimdi, AK PARTİ iktidarının 2002'de gelişini hatırlıyorum: Atılan yazar kasalar, susuzluklar, yokluklar...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - İntiharlar...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - ...bu ülkedeki yasaklar, bütün...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sadece yazar kasa atıyorlardı, şimdi insanlar kendilerini yakıyorlar, öldürüyorlar, siyanür içiyorlar.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Müsaadenizi istiyorum. Evet, sizin zamanınızda yapılan şeyler bunlar.

Velhasılıkelam, anlattığınız her şeyle, AK PARTİ'yi doğuran, iktidara getiren ve on yedi yıldır da sizin kazanmanıza imkân vermeden kazandıran sebepleri aslında tek tek burada muhalif olarak söylemiş oldunuz.

Bu manada yani artık, bence bunları söylerken... "Dış politika" diyorsunuz... Ya, sizin Bülent Ecevit değil miydi Clinton'un karşısında el pençe duran, o değil miydi yani?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Oradan geldiğimiz noktaya baktığınız zaman yani bir defa bunları söylerken biraz hayâ etmek lazım.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)