Konu:(2/1116) esas numaralı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/49) münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:19
Tarih:19/11/2019


(2/1116) esas numaralı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/49) münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Sayın Başkan, değerli Divan, çok değerli çalışma arkadaşlarım ve de bizi izleyen tüm vatandaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

İlk önce, sözlerime başlamadan önce, Edirne Milletvekili arkadaşımız Erdin Bircan'ın ölümünün 1'inci yıl dönümü, kendisini rahmetle anıyoruz.

Değerli arkadaşlar, çok değerli vatandaşlarımız; biliyorsunuz, ülkemizde ekonomik kriz içerisinde olan birçok vatandaşımız var. Maalesef, ekonomik kriz herkesi etkiliyor ama bunu görmeyen bir saray var. Sarayda, tabii, elektrik faturası ödenmediğinden dolayı kimse bunun farkında değil. Ancak, vatandaşlarımızın birçoğunun elektrik faturalarını ödeyemediğini ve de çok ciddi sıkıntılar yaşadığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bu aşamada elektrik faturalarının birazcık, en azından vatandaşın cebine biraz daha az etki etmesi adına...

Biliyorsunuz, elektrik faturalarında yüzde 2'lik TRT katkı payı var. 4/12/1984'te çıkarılmış olan bir kanun... Bu kanunla, ülkemizdeki tüm iş yerlerinden -büyük sanayilerde değil ama normal iş yerlerinden- ve de meskenlerden, kimin evine elektrik faturası geliyorsa, üzerinden yüzde 2 katkı payı alınıyor. Aynı şekilde, biliyorsunuz, çok ciddi bir de dağıtım payı alınıyor.

Ben, bu ekonomik sıkıntı içerisinde olan vatandaşlarımızın en azından elektrik faturalarını daha rahat ödeyebilmesi adına bir kanun teklifi verdim. Bu kanun teklifini 16 Ekim 2018'de verdim ve de bugün bunun gündeme alınmasını görüşüyoruz. Umarım, iktidar partisi vekili arkadaşlarımızın da desteğiyle TRT'nin bu yüzde 2'lik payı kaldırılıp vatandaşımızın bir nebze olsun faturasına etki sağlanır, bütçesine ek destek veririz.

Biliyorsunuz, TRT, artık ilk kurulduğu zamanlardaki gibi değil; artık reklam gelirleri var, her türlü özel firmalardan, büyük firmalardan reklam alıp diğer özel televizyonlarla rekabet edebilir seviyeye geldi. Onun için, özellikle muhalefet milletvekili arkadaşlarımızın onayıyla, siz değerli AK PARTİ'li milletvekili arkadaşlarımızın da destekleriyle -umarım MHP de destek verecektir- ve de bu teklifle muhakkak yüzde 2'lik TRT payını kaldıracağız diyorum.

Ben, 1 Ağustos 2018 ile 1 Ekim 2019 arasında elektriğe gelen zammı özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar: Yüzde 57'lik bir zam geldi yani şu anda aynı evinde yaşayan bir vatandaş geçen yıla göre yüzde 57 daha fazla elektrik parası ödüyor. Bakın, size bir örnek vereceğim: Bir iş yeri 2018'de 3.041 TL öderken 2019'da 5.719 TL ödüyor; bakın, yüzde 57'lik bir zam var elektrik faturalarında. Onun için, elektrik faturalarındaki bu yüzde 2'lik payı, hatta dağıtım ve katkı payını da buradan kaldırabilirsek ciddi derecede ekonomikleşecek faturalar. Yani, tabii ki biliyorsunuz bir de yüzde 18'lik KDV var. Değerli arkadaşlar, elektrik bir lüks değildir, elektrik zaruri bir tüketimdir; elektrik, doğal gaz lüks değildir ama özellikle elektrik hiç lüks değildir.

Ben daha önce de konuştum, bugün özellikle bunu sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. Bir dahaki konuşmamızda, bir dahaki kanun teklifimizle elektrik ve doğal gazda da KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzde daha yaşanabilir, insanların refah seviyesini daha yükseltebileceğimiz bir durum olacaktır. Onun için, ben sizden bugün destek bekliyorum, bu vermiş olduğum kanun teklifiyle en azından yüzde 2'lik TRT payını kaldıralım diyorum.

Ben, kalan son otuz saniyedeki bu konuşmamda, yaşadığım gerçek bir olayı anlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Uşak'ta bir telefon aldım. Vatandaşımızın komşuları tarafından bir telefon geldi ve de mahallesine gittiğimde -Uşak merkezde oldu bu olay geçen hafta- Uşak merkezdeki bir evde elektriğin olmadığını... 6 aylık bir çocuk içeride, annesi babası içeride 2 çocuğuyla, 5 yaşındaki ve de 8 yaşındaki çocuğuyla birlikte. Nasıllardı biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Elektrik yok, elektrik kesik sadece ve sadece 170 TL'lik bir faturayı ödeyemediğinden. Bu kadar kötü bir durumda olan vatandaşlarımıza gelin destek verin. Benim gerçekten içim acıdı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Yalım.

ÖZKAN YALIM (Devamla) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben tabii ki o ailenin ismini buradan zikretmeyeceğim, adresini vermeyeceğim ama gerçekten içimiz acıdı. Ülkede, ekonomisi bozuk olan elektrik parasını ödeyemeyen, evinde karanlıkta yaşayan, evinde buzdolabı çalışmayan, televizyon izleyemeyen, çocukları ders çalışamayan o kadar çok vatandaş var ki. Gelin, bu işe el atın diyorum.

Bu konuyu geçtikten sonra, değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, ülkemizde çok önemli bir sorunumuz daha var, emeklilikte yaşa takılanlar. Onlardan önce tabii ki büyüklerimiz, annelerimiz babalarımız, büyükannelerimiz dedelerimiz... Bu ülkede, 874 bin kişi emekli olduktan sonra hâlâ bin TL'nin altında emekli maaşı alıyor. Gelin, intibak yasasıyla alakalı da gerekenleri yapalım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hiçbir emeklinin asgarî ücretten, 2.020 TL'den aşağı emekli maaşı olmasın diyoruz.

İskandinav ülkelerinin battığından filan bahsetti Sayın Cumhurbaşkanı, İskandinav ülkelerinin battığı filan yok. 67 bin, 68 bin, 50 bin dolar senelik millî gelirleri var.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - 13 milyon insan yaşıyor orada.

ÖZKAN YALIM (Devamla) - Ben burada tekrar şunu özellikle...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZKAN YALIM (Devamla) - Sayın Başkanım, son bir dakika daha rica edeceğim.

BAŞKAN - Buyurun.

ÖZKAN YALIM (Devamla) - Sağ olun Başkanım, teşekkür ederim.

Sayın Başkanım, tekrar teşekkür ediyorum.

Yani sonuçta, bakın, İskandinav ülkelerindeki bir vatandaşın millî geliri 75 ile 45, en düşük 39 bin dolarken ülkemizde kişi başına düşen millî gelir maalesef 9 bin dolar. Ben, aynı o ülkelerdeki vatandaşlar gibi kendi ülkemizdeki vatandaşlarımızın da keşke 60-70 bin dolar millî geliri olsa diyorum. Onun için, gereken ekonomik seviyenin düzeltilmesi adına üreten bir Türkiye'yi de tekrar geri getirmemiz lazım.

Burada EYT'nin lideri olan Sayın Gönül Boran'ı ve de EYT'li olan tüm vatandaşlarımızı unutmuyoruz, tüm emekli vatandaşlarımızı unutmuyoruz. Onların haksızlığa uğradıkları bu süreçte EYT'lilerin yanında olduğumuzu özellikle belirtiyorum. "3,5 milyon misafirimize 35 milyar dolar para harcadık." diyorsunuz, sadece 5 milyar dolar, EYT'li vatandaşlarımıza gerekli harcamayı yapmıyorsunuz.

Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim.

Ben hepinize teşekkür ediyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)