Konu:Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:33
Tarih:04/12/2012


SERMAYE PİYASASI KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, kamuoyunda 5084 sayılı yasa olarak bilinen Teşvik Yasası, 2004 yılında 36 ilde uygulanırken, daha sonra yapılan çalışmalar ile 13 il de buna eklenerek Teşvik Yasası'nda yer alan il sayısı 49'a ulaşmıştır.

Bugün, 5084 sayılı Yasa'nın uygulandığı illerde yatırıma ve istihdama sağlanan teşviklere rağmen işletmeler vergi, SSK ve diğer maliyet giderini karşılamakta zorlanmaktadırlar.

Teşvik Yasası'nın süresi, bilindiği üzere, 31.12.2012 tarihinde sona ermektedir. Bu süreyi uzatmayı düşünüyor musunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.