Konu:Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:33
Tarih:04/12/2012


SERMAYE PİYASASI KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, önümüzdeki yıllarda İran'la ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmak isterken, ABD'nin son baskısıyla İran'dan petrol alımını azaltıyorsunuz ve Rusya'yla 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi öngörüyorsunuz. Yine aynı zamanda Kuzey Irak Kürt Yönetimiyle, Barzani'yle de sıkı iş birliği içindesiniz. Hükûmetinizin yeni stratejisi Rusya ve Barzani eksenli midir? Patriot'ların gelmesiyle birlikte İran'la ticaret hacmini artırmayı bırakın, sıfırlamayı mı düşünüyorsunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.