Konu:Uşak ilinde yaşanılan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:14
Tarih:06/11/2019


Uşak ilinde yaşanılan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Değerli Divana, çok değerli milletvekillerimize ve de bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Uşak ilimizin ekonomisi tarım, hayvancılık, ormancılık, dokumacılık, turizm ve sanayiye dayalıdır. Ayrıca, Türkiye'de ilk sanayi kuruluşlarının ortaya çıktığı illerimizden birisi de Uşak'tır. Türkiye'deki ilk şeker fabrikası 1926 yılında Uşak'ta kurulmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'nin sanayileşme çalışmalarına Uşak öncülük etmiştir. Uşak Şeker Fabrikası bölgede 5 ilimizde, 11 ilçemizde ve 85 köyümüzde pancar üreticisine ekmek kapısı olmuştur. Ancak son dönemlerde iktidarın politikaları nedeniyle ilimiz pek çok yönden zayıf kalmıştır.

Uşak sanayisi geri dönüşümde Türkiye'nin lideri konumundadır, aynı zamanda çevreci bir anlayışla da üretim yapmaktadır.

Ben özellikle Uşak'ın başlıca sorunlarıyla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Uşak'ın bir kaç sorunu da şunlardır: Devlet yatırımlarından hak ettiği desteği alamamaktadır. Bunun yanı sıra, ülkemizin diğer illerinde olduğu gibi işsizlik, Suriyeliler başta olmak üzere iç ve dış göç sorunları, tarımsal alanda plansız üretim ve desteklemelerin yetersizliği, eğitim, spor, sanat ve kültürel alanlarda da tesis eksiklikleri yer almaktadır.

İlimizde, tarihî açıdan, dünyanın en uzun 2'nci kanyonu Ulubey ilçemizdeki Ulubey Kanyonları'dır. Aynı zamanda, Ulubey ilçemizde, milattan önce 3 bin yılında kurulmuş olan tarihî Blaundus Kenti de mevcuttur. Ancak tarihî Blaundus Kenti'nde, bizim çalışmalarımız ve çabalarımız sonucunda, yenice, Uşak Üniversitesi tarafından, arkeologlar tarafından işlemler başlamıştır. Bunun yanında, Karahallı ilçemizde Clandras Köprüsü ile Türkiye'nin ilk hidroelektrik santrali de mevcuttur.

Uşak'ta Turizm Bakanlığının bu konularla alakalı maalesef fazla bir etkinliği yoktur. Buradan, özellikle Turizm Bakanlığımızı bu konularla alakalı, hem dünyanın en uzun 2'nci kanyonları olan Ulubey Kanyonları'nın hem de buna benzer Uşak'taki doğal güzelliklerin tanıtılması adına göreve davet ediyorum. Hatta Murat Dağı'nı yok etmek için de ellerinden geleni yapmaktadırlar.

Ayrıca, Uşak'ımızın hem sanayisinin hem de turizminin gelişmesi adına Uşak Havalimanı'nın tam kapasiteyle de çalışması gerekmektedir ama maalesef, çok az gün, haftada sadece iki üç gün hizmet vermektedir.

Şimdi, gelelim Uşak'ımızın geçmişine ve kahramanlıklarına. Binlerce yıllık medeniyeti bağrında yaşatan, sınırları içerisinde milattan önce yaşamış medeniyetlere ait birçok kalıntı bulunduran Uşak'ın, cumhuriyet tarihindeki rolü de oldukça değerlidir. Uşak, Kuvayımilliye meşalesinin ilk yakıldığı yerleşim bölgelerinden birisidir. Aynı zamanda Uşak, Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık göstererek tarihe geçen pek çok ismin de memleketidir. Kuvayımilliye'nin ilk hâkim olduğu yerleşim birimi olan Uşak'ın ve Uşaklıların Türk milletinin destanı olarak tarihe geçen mücadelesindeki payı azımsanmayacak kadar, son derece büyüktür.

Uşak, aynı zamanda âşıklar diyarı, yiğidin, efenin harman olduğu bir kadim ildir. Memleket meselelerini dert edinen Uşaklılar Kütahya'nın küçük bir ilçesi durumda iken dahi, aydın gençleriyle akşamları bir araya gelip ülkenin durumunu değerlendiren ve dönemin İstanbul Hükûmetine kafa tutmak pahasına, Milli Mücadele'ye katılmak için can atan onlarca vatanseverin ilidir. (CHP sıralarından alkışlar)

Mücadelenin sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Binbaşı İsmail Bey'i memur etmiş, zaten Kuvayımilliyeci olan Besim Atalay, eski İttihatçılardan İbrahim Tahtakılıç Bey, Mütevellizade Hacımlı Mehmet Bey gibi birçok kahramanın önderlik etmesiyle Uşak'ta Kuvayımilliye Birliği kurulmuştur. Kuvayımilliye mücadelesine çok ciddi maddi manevi destek sağlayan Uşak, daha sonra Gediz ve Simav gibi ilçelerde de kurtuluş mücadelesinin vücut bulmasında oldukça etkin bir rol üstlenmiştir.

Uşak, Kurtuluş Savaşı esnasında 29 Ağustos 1920-2 Eylül 1922 tarihleri arasında Yunan işgalinde kalmıştır. Ancak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrinin Uşak'ta verilmesi, Yunan Başkomutanı Trikupis'in Uşak sınırlarında yakalanması ve Atatürk'ün onu Uşak sınırları içerisinde esir almış olması da Uşak için ayrıca bir kahramanlık destanı olarak tarihte yerini almıştır.

Uşak halkı düşmanla silahlı mücadele ederek vatan savunması için gerekli çalışmayı yapmıştır ve de varını yoğunu harcamıştır. Şu anda göstermekte olduğum "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" pankartı ise Uşak'ta çekilmiştir. (CHP sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın, devam edin Sayın Yalım.

ÖZKAN YALIM (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda Uşak'ımızın da Gaziantep gibi, Şanlıurfa gibi, Kahramanmaraş gibi hak ettiği İstiklal Madalyası'nı ve "gazilik" unvanını alması gerektiği kanaatindeyim. Diğer AK PARTİ milletvekillerinin destek vermesiyle, vermiş olduğum kanun teklifimle Uşak'ın İstiklal Madalyası ve de "gazilik" unvanını almasını bir an önce Meclisten talep ediyorum.

Hepinize teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

Bu arada son sözümü şöyle tamamlamak istiyorum: Biliyorsunuz Uşak'ta Murat Dağı'yla ilgili ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Kaz Dağları'nı talan ettiler ama Murat Dağı'nı talan ettirmedik. 8 Mayısta verilen ÇED raporuna açmış olduğum davanın sonucunda Kütahya İdare Mahkemesinin belirlediği bilirkişi, Murat Dağı'nda açılmak istenen altın madeni için eksi rapor vermiştir. Murat Dağı'nı kurtardık ve de içme suyunu zehirlettirmeyeceğiz diyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)