Konu:Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:12
Tarih:31/10/2019


Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BARIŞ KARADENİZ (Sinop) - Sayın Başkan, Sayın Divan, çok değerli milletvekilleri; öncelikle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

1971 yılında yürürlüğe giren, aradan kırk sekiz yıl geçen ama kırk sekiz yıl içinde mevcut şartlara, teknolojik yeniliklere, sosyal ve sektörün mesleki yeniliklerine cevap vermeyen bir kanun değişikliğinin şu anda Meclis gündeminde olmasını gayet olumlu ve mantıklı karşılıyoruz. Bu arada, bu kanun teklifinde emeği geçen öncelikle Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüze ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Bizim Komisyon üyelerimize ve diğer komisyon üyelerine, İsmail Bey'e teşekkür ediyorum ama burada teşekkürü ederken de şunu belirtmeden geçemeyeceğim: Geçen çarşamba günü, yanılmıyorsam, AK PARTİ Grubunda AK PARTİ Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanının bir konuşması oldu "Mecliste bulunun." diye. Türkiye'nin geleceğinde çok önemli noktalarda olacak Su Ürünleri Kanunu'nda burada Tarım Komisyonunun olmamasını, Tarım Komisyonunda kanunu oylarken bu muhalefetin yapıcı olmasına rağmen, her şeyi reddeden Tarım Komisyonunun burada olmamasını Sayın Başkana sormak istiyorum: Komisyonu çağırmadınız mı buraya? Keşke çağırsaydınız da burada da aynı şeyleri söyleselerdi. (CHP sıralarından alkışlar)

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI YUNUS KILIÇ (Kars) - Komisyon üyelerimiz buradalar.

BARIŞ KARADENİZ (Devamla) - Sayın Başkan, Genel Başkan demişti ya "Park, bahçelerde..." Acaba nerede bilemiyorum.

Bu arada da teşekkürümüzü etmiş olduk.

Geçmişten bugüne balıkçılık sektörüyle uğraşan her tür alanında olan bir ilin milletvekiliyim. Yaklaşık otuz yıldır Su Ürünleri Fakültesi Sinop'a hizmet etmekte ve Sinop'a çok büyük katkılarının olduğunu buradan söylemek isterim. Böyle katkıları olan fakültelerin değerli öğrencilerinin okulu bitirdikten sonra su ürünleri mühendisi olması ve sonunda işsiz kalması içimi acıtıyor açıkçası. Türkiye'nin geleceği tarım ve su ürünleri politikalarına bağlı. Bu politikalar içinde Su Ürünleri Kanunu burada konuşulurken Su Ürünleri Kanunu'nda kanunun gerçek sahiplerinin, su ürünleri mühendislerinin adının anılmaması neye hizmet ben anlamış değilim.

Daha önce konuşmuştuk, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nda 83 sefer "veteriner" ismi geçmiş. Sayın Komisyon Başkanımız da veteriner kökenli; acaba diyorum, bu çatışmalar, kurumlar arası çatışmalar burada su ürünleri mühendislerinin adını geçirmesini engelliyor mu? Onu sormak istiyorum. Kanunun gerçek sahipleri maalesef kanunda yer almıyor, yetki sahibi değiller. Bunun bir an önce değiştirilmesini, Meclisimiz tarafından su ürünleri mühendislerimize yetki kanunu çıkarılmasını buradan öneriyorum.

Burada su ürünlerinin en önemli şeyi koruma, kontrol ve denetim. Kanunda koruma, kontrol ve denetimin öncelikle alınmaması bu kanunun işlevselliğini yitirir, denetim çok önemli Su Ürünleri Kanunu'nda.

Şimdi, bugün burada -Sayın Cahit Başkanım da dâhil- Su Ürünleri Kanunu'nu konuşuyoruz, hiç daha Su Ürünleri Kanunu'yla ilgili konuşan yok. Türkiye'nin en önemli kanunlarından birini konuşuyoruz, burada çok daha farklı şeyler konuşuluyor. Sinop'ta bir çok vatandaş bekliyor. Türkiye'nin her yerinde Su Ürünleri Kanunu'yla ilgili herkes televizyon başında ama biz burada Su Ürünleri Kanunu'nu maalesef konuşmaktan imtina ediyoruz.

HALİL ETYEMEZ (Konya) - Konuş sen, konuş.

BARIŞ KARADENİZ (Devamla) - Konuşuyoruz, konuşuyoruz. Evet, siz de konuşun. Keşke grubunuz burada tam olsaydı da o Komisyonda reddettikleri şeyleri burada dinleseydi, maalesef, böyle oluyor işte.

Evet, Sinop'ta balıkçılardan Oktay reisle bugün konuştum, diyor ki: "Dünyada gırgırların, büyük balıkçıların av sahası 50 metre. Türkiye'de 24 metreydi, biz daha ileri atılmasını beklerken yönetmelikle 18 metreye çekildi." Biz balıkçılığı zaten yok ediyoruz. 18 metreyi 24 metreye bari kanunlaştırsak, bu, geleceğe yatırımdır. Balıkçılık bir sevda işidir, sabır işidir, emek işidir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Karadeniz, sözlerinizi toparlayın lütfen.

BARIŞ KARADENİZ (Devamla) - Orada emek veren, bu sektörde var olan kişilere saygı duymamız lazım. Bu emek çok kıymetlidir, en yüce değerdir. Herkes bekliyor. İnşallah, önümüzdeki dönemlerde, süreçlerde Su Ürünleri Kanunu'nu çok daha ciddi bir şekilde ele alıp... Kırk sekiz yıldır aynı kanunla yönetilen su ürünlerini bir nebze de olsa değiştirdik. Keşke bu kanunda su ürünlerinin gerçek sahibi olan su ürünleri mühendislerine de gerekli saygıyı gösterebilseydik, hepsi bekliyor.

Öncelikle, tekrar, bu kanunu gündeme getiren arkadaşlara, Komisyon üyelerimize, başta canla başla mücadele eden, bir kelimesine bile muhalefet etmeden, destek olmak amaçlı konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Komisyon üyelerine ve diğer partilerin Komisyon üyelerine tekrar teşekkür ederek konuşmamı bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim, sağ olun var olun. (CHP, AK PARTİ ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)