Konu:Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:10
Tarih:24/10/2019


Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZGÜR KARABAT (İstanbul) - Şimdi Sayın Grup Başkan Vekili "Müteselsilen ve müştereken bizi, grubumuzu sorumlu tuttu." diye söz aldı ancak hiç buraya değinmedi. Sebep şuydu herhâlde: Ben, ihaleyi alan firmanın ve ilaheyi alan firmanın adresinde bulunan firmaların sahiplerinin aynı zamanda AKP'de görevli olduğundan bahsettim, dolayısıyla buradan bahisle de müştereken ve müteselsilen bir sorumluluktan bahsettim. Buraya hiçbir şekilde değinilmedi, bunu belirtmek isterim.

Onun ötesinde, yine söz aldığı şekilde, kamyonetlerden bahsetti ama bugün mesela KİPTAŞ'ta bir müzayede oldu -takip etti mi, bilmiyorum- sadece 1 aracın 500 bin liraya satıldığını da belirtmek isterim, bugünkü KİPTAŞ'taki müzayedede. Dolayısıyla, kamu kaynaklarını kollamak önemlidir.

İkincisi: Yeşil alanla ilgili bir fotoğraf gösterdi, Beşiktaş'ta bir fotoğraf gösterdi. Şimdi sormak istediğim soru şudur: Orada bir imarlı alan var ve yeşil alana çevrilmek isteniyor. Peki, bu imarlı alanı kim daha önce düzenlemiş? Birincisi bu. Bunu sormamız lazım. İkincisi: İlgili Belediye Başkanından bahsetti, Sayın Mevlüt Uysal'dan. Sayın Mevlüt Uysal'ın... (CHP sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)