Konu:Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:10
Tarih:24/10/2019


Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Değerli arkadaşlarıma ve de bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza en içten duygularımla saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

104 sıra sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 8'inci maddesinde söz aldım. 8'inci maddesi, biraz önceki vekil arkadaşımın da belirttiği gibi -gümrük memurlarının- bir şekilde, hatayla fazla tahsil edilen rakamların hem firmalara hem de şahıslara geri iadesiyle alakalı. Bu maddenin kesinlikle destekçisiyiz çünkü vatandaşlarımızın lehine olan her türlü kanunun her zaman yanındayız.

Şimdi, tabii ki bu fazla tahsilatların bir an önce çabuklaştırılması lazım. Bunlar aylara, yıllara varan süreçlerdi, bunların bir an önce de geri dönmesi lazım. Tabii ki haksız yere alınan bu verginin, bu tahsilatın faiziyle birlikte vatandaşımıza verilmesinin kesinlikle doğru olduğunun ve de bir an önce yapılmasının da özellikle altını çiziyoruz. Tabii ki bu maddenin açılımı bu şekilde. Ancak esas Türkiye'de yaşayan çok sayıda gümrük memurumuz var. Şimdi, Türkiye'de toplam 26 tane sınır kapısı var. Bu sınır kapılarında 4.659'u kadın, 11.516'sı erkek olmak üzere toplam 16.175 gümrük memurumuz var. Peki, bunların nasıl sorunları var? Birçokları bana defalarca ulaştılar ve onlarla görüştüğümde başlıca 3-4 tane ana hatlarda sorunları var. Bunları bu maddeyle konuşurken onların da altını çizmek istiyorum.

Bir kere, biliyorsunuz, Hükûmet 2018 Haziran seçimleri öncesi "İlk yüz günde yapacağız." diye bir söz verdi. Tabii ki bu da nedir? "Yüz gün içerisinde 3600'ü çıkaracağız." dediler. Ben buradan tekrar Hükûmete sesleniyorum, saray Hükûmetine, AK PARTİ Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum: Vermiş olduğunuz sözün arkasında durun. "Yüz gün içinde 3600'ü çıkaracağız." dediniz. Bunun yanında daha da çok sözleriniz vardı ama özellikle bunun altını çizmek istiyorum, 3600'ü bir an önce uygulamaya geçirin.

3600'ün gümrük memurlarımıza uygulanmasını istiyoruz, bir.

İki: Gümrüklerde çalışan yaklaşık 17 bin memurumuzun hiçbir sosyal tesisten faydalanma hakkı yok. Daha önceleri Adalet Bakanlığının sosyal tesislerinden faydalanıyorlardı, maalesef son birkaç yıldır bu haklarından da mahrum oldular. Onun için buradan özellikle belirtiyorum, gümrüklerde çalışan vatandaşlarımızın en azından senelik izinlerinde kullanabilecekleri bir sosyal tesise ihtiyacı var.

Bir de biliyorsunuz, gümrüklerde çalışan arkadaşlarımız, memurlarımız olası bir yoğunlukta değil sekiz saat, dokuz saat; on saat, on beş saat, yirmi saat hatta tam gün çalışıyorlar. Bunlarla ilgili en ufak bir fark da ödenmemektedir, bunun da altını çizmek istiyorum.

Diğer bir taraftan, gümrüklerde çalışan gümrük memurlarımız -diğer vatandaşlarımızda olduğu gibi- EYT'li durumdalar yani emeklilikte yaşa takılmaktadırlar. Bunların da bir an önce sorunlarının giderilmesi gerekiyor, emeklilikte yaşa takılan tüm çalışanlar gibi.

Bir de gümrük memurlarımız gerçekten aynı güvenlik görevlilerimiz gibi ciddi derecede risk içindeler. Nedir bu? Gümrüklerde, biliyorsunuz, her türlü kaçakçıyla karşı karşıyalar yani -eroin, esrar, vergi kaçakçılığı da var- ürünlerini kaçak sokmaya çalışıyorlar, hatta kaçak insan bile sokmaya çalışıyorlar. Onun için bu çalışanlarımızın güvenliği söz konusudur. Görev yaptıkları süre içerisinde kendilerini koruyabilmektedirler ama emekli olduktan sonra da bu haklardan mahrum kalmamak ve bunların kendilerini koruması adına da gerekli şartların, gerekli koşulların oluşturulması gerektiğinin de altını çiziyorum.

Şimdi, değerli arkadaşlar, tabii ki gümrüklerimizde başka sıkıntılarımız da var. Özellikle nakliyeci arkadaşlarımızın, nakliyedeki lojistik sektöründeki işveren arkadaşlarımızın... Rusya'ya biliyorsunuz ihraç yapıyoruz, özellikle sebze ve meyve dalında. Ancak, sebze ve meyve dalında, biliyorsunuz frigorifik dediğimiz buzdolaplı araçlar var, römorklarla nakliyatlar gerçekleştiriliyor. Ancak Rusya'ya verilen "dozvola" dediğimiz, araçların geçiş adedi 9 bindi. Geçen yıl bu rakam yetmedi, bu yıl benim de Sayın Ulaştırma Bakanıyla görüşmelerimden sonra da 2 bin artarak, kota 11 bine yükseldi. Ancak hâlâ Rusya'ya... Madem ekonomimiz kötü, ekonomimizin daha iyileştirilmesi adına bu kotanın -11 binde değil- en az 20 bine çıkarılmasını talep ediyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZKAN YALIM (Devamla) - Üreten bir Türkiye'yi ancak bu şekilde yaratırız diyorum.

Hepinize teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)