Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:10
Tarih:24/10/2019


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA İBRAHİM AYDIN (Antalya) - Sayın Başkanım, kıymetli milletvekilleri, aziz milletimiz; öncelikle sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Başkanımız bir orman mühendisi, Meclisimizde 3 orman mühendisi var. Onun Başkanlığında orman yangınları ve orman yollarıyla ilgili konuşma yapmaktan onur duyduğumu belirterek konuşmama başlıyorum.

Orman yangınlarının önlenmesi ve yangınlarla mücadelede yangın emniyet yol ve şeritleri öteden beri önem arz etmektedir. CHP Grubunun vermiş olduğu araştırma komisyonu kurulması önerisi üzerinde, otuz yıl orman mühendisliği yapmış ve Antalya, Muğla, İzmir gibi orman yangınlarında birinci derece hassas olan bölgelerde görev yapmış orman mühendisi olarak grubum bu konuşmayı bana verdi.

Evet, ülkemiz her konuda geliştiği gibi özellikle de orman teşkilatı, Orman Genel Müdürlüğü son yıllarda büyük gelişmeler yaptı, kendini çok geliştirdi. Özellikle orman yangınları konusunda... Daha önce mükellefler tırmıkla, tahrayla yangına giderken şimdi ise güçlü bir orman teşkilatı kuruldu orman yangınlarıyla ilgili ve eskiden kırk beş dakikada yangınlara ulaşılırken bu, şimdi, son yıllarda on iki dakikaya düştü.

Evet, orman yollarının planlaması 1960'lı yıllarda yapıldı. O zaman "300 bin kilometre yola ihtiyaç var." denildi, onun büyük bölümü, 275 bin kilometresi yapıldı. Ama ormancılık faaliyetleri yapılırken, yangında birinci derece hassas olan bölgelerde buna dayalı olarak 25 bin kilometre yangın emniyet şeritleri yapıldı. Tüm bu orman yangınlarında hassas olan bölgelerde özellikle orman yangınlarına dayanıklı bir şekilde orman kurma peşindeyiz, tüm çalışmalarımız ona bağlı.

Yine stratejimiz, yangınları önleme ve eğitim çalışmaları; ikincisi, erken ve etkin müdahale; üçüncüsü, yanan alanların rehabilitasyonu.

Şimdi, biz gerçekten erken ve etkin müdahale yapabiliyoruz çünkü bizim ilk müdahale ekip sayımız; 1.173 noktada 281 adet su tankeri, 1.076 adet arazöz, 586 adet ilk müdahale aracı, 182 adet dozer, 25 adet hava araçlarımız ile kuleden anında görüp yani otuz saniye içerisinde görüp, harekete geçip on iki dakikada erken ve etkin müdahale yapabiliyoruz.

En çok konuşulan konu, son yıllarda yanan alanların rehabilitasyonu konusu. Bölge müdürlüğüm sırasında da hep bunlar konuşuldu. "Yanan alanlar ağaçlandırılmıyor, imara açılıyor, otel yapılıyor..." Hiç böyle bir şey yok. Ben 3 bölge müdürlüğünde, yangına hassas olan bölgelerde çalıştım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Milletvekili, buyurun.

İBRAHİM AYDIN (Devamla) - Şu ana kadar, yanmış 1 metrekare yoktur ki oraya otel yapılsın ve orası imara açılsın. O konuda müsterih olun.

Son yıllarda orman yangınları konusunda ülkemiz çok başarılı bir şekilde... Son on yıllık ortalamaya baktığımız zaman, Türkiye'de 6.665 hektarken bu rakam Yunanistan'da 25 bin hektar, Portekiz'de 90 bin hektar, İspanya'da 11 bin hektarı bulmuştur. Ben, bu mücadeleyi yapan Orman Genel Müdürlüğü personelini, özellikle orman köylüsünü ve orman yangın personelinden, kuledeki işçisinden dozercisine kadar, mühendisinden işçisine hepsini tebrik ediyorum. Şu ana kadar 117 şehit verdik, şehitlerimize de Allah rahmet eylesin diyorum, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)