Konu:Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın 104 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:9
Tarih:23/10/2019


Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın 104 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Teşekkür ediyorum.

AKP Grubu adına konuşan arkadaşımıza önce bir soruyla başlamak istiyorum: Bir yüzde 10'dan bahsediliyor, bundan kimin için bahsedildiğini çok merak ediyorum. Bu soruyu da cevaplarlarsa mutlu olurum.

Benim söylemediğim sözleri veya anlatmak istediğim şeyleri bağlamından kopararak sanki yetkilendirilmiş kişilere karşı, müesseselere karşı olduğum izlenimi yaratıyor. Benim orada söylemek istediğim, sadece kontrolden kaçırıldığıydı ve bu kontrolü yapabilmek için de hani oda tanımı vermediğiniz gümrük müşavirlerine yeminli mali müşavir gibi gümrük müşavirliği statüsü getirilmeli diyorum ve bu kontrol edilmeli. 500 tane firma, Türkiye'nin de en büyük ihracatçı ve ithalatçı firmalarından bahsediyoruz. Bunların kontrolünün gerektiğini söylüyorum. O zaman her şeyi serbest bırakalım, kimse bir şeyi kontrol etmesin. Bu, sadece ithalat veya ihracat veya gümrükte söz konusu değil, bütün alanlarda da bu olabilir. O zaman bu Meclise de ihtiyaç kalmayacaktır, herkes bildiği gibi yapsın.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)