Konu:Trabzon İlinin Köprübaşı İlçesine Bağlı Beşköy Beldesinde 1998’de Selden Zarar Görmüş Olan Okul Binasının 2002 Yılı İtibarıyla Yapılıp Eğitime Açıldığına İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:32
Tarih:30/11/2012


TRABZON İLİNİN KÖPRÜBAŞI İLÇESİNE BAĞLI BEŞKÖY BELDESİNDE 1998’DE SELDEN ZARAR GÖRMÜŞ OLAN OKUL BİNASININ 2002 YILI İTİBARIYLA YAPILIP EĞİTİME AÇILDIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYDIN BIYIKLIOĞLU (Trabzon) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Az önce Meclise sunulan bir bilgide, Trabzon'un Beşköy ilçesinde, 1998 yılında oluşan sel nedeniyle boşaltılmış olan bir okulun, daha sonra belediyeyle Millî Eğitime devredilmesi sonucu tehlike arz ettiği ifade edildi. Ben bir saat kadar evvel ilgili belediye başkanıyla görüştüm. Burada, gazetecilik yapan şahıs gerçeğe tamamen aykırı bir saptırma ile böyle bir haber yapmış ve Meclisin bilgisine de okulda okuyan öğrencilerimizin tehlikede olduğu ifade edilmiş. Bunlar tamamen yanlıştır. Bunun sebebi şudur: 1998 yılında Trabzon'un Beşköy beldesinde sel olmuş, ancak bu okul 2002 yılı itibarıyla yapılmış ve eğitime açılmış. Dolayısıyla burada bir gazetecilik işgüzarlığı yapılarak Meclise de bir ?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bıyıklıoğlu.