Konu:Görüşülen hak ve özgürlüklerin daha etkin kullanımıyla alakalı kanun teklifine katkı verenlere teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:7
Tarih:16/10/2019


Görüşülen hak ve özgürlüklerin daha etkin kullanımıyla alakalı kanun teklifine katkı verenlere teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; çok kısacık şunu ifade etmek istiyorum: İki haftadır Meclisimizin gündeminde adli yargıya dair önemli bir kanun teklifini görüşüyoruz, hak ve özgürlüklerin daha etkin kullanımıyla alakalı olarak. Aynı zamanda itirazlarıyla da bu kanunun şekillenmesine Genel Kurulumuzda vekillerimiz destek veriyorlar; bugün inşallah, tamamlayacağımızı ümit ediyorum. Bu manada, emeği geçen arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah, hayırlı bir akşamla tamamlayacağız.

Sağ olunuz.