Konu:Başkanlık Divanının Anayasa ve İç Tüzük'e uygun davranma konusundaki kararlılığını memnuniyetle telakki ettiklerine ve konuşmalarının bir bütünlük içerisinde olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:7
Tarih:16/10/2019


Başkanlık Divanının Anayasa ve İç Tüzük'e uygun davranma konusundaki kararlılığını memnuniyetle telakki ettiklerine ve konuşmalarının bir bütünlük içerisinde olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, benim de talebim zarurete binaendir ama öncelikle hem şahsınızın hem de Başkanlık Divanının Anayasa ve İç Tüzük'e uygun olarak davranma konusundaki kararlılığınızı ve gayretinizi memnuniyetle telakki ettiğimizi, gördüğümüzü ifade etmek isterim bu manada grubumuz olarak.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Şunu ifade etmek istiyorum: Biraz evvelki konuşmamda... Ben bütün konuşmalarımızın bir bütünlük içerisinde olduğunu düşünüyorum. Evet, birbirimize konuşuyoruz ama karşımızda stenograf arkadaşlarımız her bir kelimeyi kaydediyorlar. Bunun amacı, aslında, yaptığımız her bir konuşma tamamlandığında sadece bugüne, yarına değil, bir bütünlük içerisinde bir meseleyi konuşmak, anlatmak.

Bizler tabii, gündemin yoğunluğu içerisinde dün pek çok şey konuştuk örneğin, bunlar konuşulurken bazı şeyleri yeteri kadar anlatamama, cevap verememe hâli ortaya çıkıyor. Bir bütün olarak düşündüğüm için dünkü tartışmalardan bir tanesi "fetih" kavramına yüklenen anlamdı. Buna binaen, kendi konuşmamda "fetih"ten ne anlıyorum, ne anlıyoruz, bunu anlatma ihtiyacı duydum ve bunun için de canlı bir örnekten yola çıktım, İstanbul Üniversitesinin kapısında yazan 2 tane ayetin mealini, anlamını ifade ettim. Kur'an-ı Kerim'den bölümlerin tamamı da okunabilir çünkü Kur'an-ı Kerim sadece ve sadece ibadet esnasında okunan bir metin değil, hayatımızın her alanında. Hatta, ben Meclisteki konuşmaları tarasam şu an içerisinde, pek çok arkadaşımın farkına varmadan ayetlerden feyiz alan cümleleri bulunabilir. Bu, son derece tabii bir şeydir. Doğrusu, bunu bir suistimal olarak anlamayı ve anlatmayı ben bir suistimal olarak algılıyorum.

Teşekkür ederim.