Konu:Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:6
Tarih:15/10/2019


Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, ben birkaç şey söyleyeceğim fakat son söz olarak Oya Hanım'a da bir söz vermeniz gerektiğine inanıyorum çünkü şahsen bir ifade var.

BAŞKAN - Veririm, sorun değil.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Şimdi, şöyle, birkaç şeyi muhakkak ifade etmem lazım: Bir defa, benim burada kastettiğim şey, Mecliste, Genel Kurulda terör örgütünün kullandığı kavramlar var.

FATMA KURTULAN (Mersin) - Nedir bu ya?

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Kavramsallaştırıyor, kendi meselesi. Bu kavramsallaştırmayı herkes biliyor diye düşünüyorum. Benim kastım, bu kavramsallaştırmanın ben Genel Kurula taşınmasını doğru bulmadığımı söylüyorum. Bunu söylemek de en tabii hakkımdır. Hangi fikirde olursak olalım, kadın dayanışmasına sonuna kadar varım, sonuna kadar. Bu Genel Kurulda şu an, buraya geldiğim andan itibaren, hiçbir kadın arkadaşıma buraya gel, şöyle konuş... Ben zaten arkadaşlarıma asla bunu söylemem, söyleyemem; onlar bilirler nerede ne yapacaklarını. Böyle bir tavır asla ve kata olamaz. Ve nihayetinde de burada bir anne, her şeyi kenara koyun, evladı terör örgütü tarafından öldürülmüş bir anne ve bir milletvekili.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben şunu görüyorum, bu Genel Kurulda oturduğum müddetçe, neden bilmiyorum, hiç kimseye olmadığı kadar Oya Hanım'a karşı bir şedit tavır görüyorum. Nedendir? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Nedendir? Yani başkaları söz söylediğinde ses yok, çıt yok; eğer Oya Eronat bir şey söylüyorsa bakıyorum, tak, enteresan bir muhalefet etme hâli.

Ben herkes için saygı rica ediyorum, kendim için değil sadece, bütün arkadaşlarım için; kadın-erkek, zaten baktığımda kadın-erkek diye de ayırmıyorum, herkesi önce insan olarak görüyorum. Ve nihayetinde de burada birbirimizle alakalı konuşurken de bir terminolojiyi, bu topluluğa ait, bu milletvekili camiasına, buraya, bulunduğumuz yere ait daha üst bir terminolojiyi kullanamaz mıyız? İlla birilerinin söylemlerini buraya taşımak zorunda mıyız ve buna itiraz ettiğimiz zaman neden bu değersiz bir şey hâline dönüşsün? Lütfen "ya" demeden konuşalım.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)