Konu:Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın 105 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 13'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:6
Tarih:15/10/2019


Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın 105 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 13'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, Sayın Başaran konuşmasında aslında gün içerisinde defaatle konuştuğumuz konuları tekrar daha ağır bir şekilde dillendirmiş oldu. Çok tabii olarak bir açıklama yapma ihtiyacı hasıl oluyor. "İşgal siyaseti" "kırım siyaseti". Bunlar benim bildiğim kadarıyla terörize kelimelerdir. Bunlar aslında terörün kullandığı, yücelttiği kavramlar. Eğer barıştan bahsediyorsak bu barış dilini önce burada hâkim kılmak lazım. Burada özgürlüklerle alakalı... 13'üncü madde önemli bir şey getiriyor ifade özgürlüğüne. Ya, bir şey ya iyidir ya iyi değildir yani. Eğer iyiyse nedir bu hararet, nedir bu bağırma çağırma anlamakta zorlanıyor insan. Velhasılıkelam burada asıl mesele bence kullanılan bu dilin hâlâ aynen bu şekilde devam ediyor olması ve Meclis Genel Kurulunun terörize ediliyor olması. Türkiye Cumhuriyeti hükûmetleri -sadece AK PARTİ'yi kastetmiyorum, hatta gelmiş geçmiş bütün hükûmetleri kastederek söylüyorum- asla ve kata kendi milletine karşı bir kırım siyaseti yapmamıştır, yoktur. Evet vardır, yaşadığımız zulümler sıkıntılar vardır ama bir kırım siyaseti değildir kasıtlı olarak, bir etnisite üzerine bir kırım siyaseti yapılmamıştır, bir işgal siyaseti yoktur, Osmanlı'da da ecdatta da yoktu ki bizde olsun, hiçbirimizde yok. O sebeple böyle bir üslup kullanmayı Genel Kurulu terörize etmek için kullanılan kasti bir üslup olarak telakki ediyorum ve şiddetle reddediyorum.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)