Konu:İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve terör örgütlerine karşı olduklarına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:6
Tarih:15/10/2019


İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve terör örgütlerine karşı olduklarına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, son bir şey ifade edeceğim.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Son sözü Özlem Hanım söylesin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Yo, hayır, hiç önemli değil, ben öyle son meraklısı değilim.

BAŞKAN - Yok, Sayın Kurtulan da söz istedi, ona da verecektim.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Şimdi, ben Sayın Engin Altay'ı kıvrak zekâsıyla tanıyorum, beni çok iyi anladığı kanaatindeyim. Eğer hakikaten...

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Ben böyle anladım.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - O zaman, eğer samimiyetle yöneltiyorsa, ben de samimiyetle cevap vermek isterim. Ben şunu söylüyorum: Dünyada bilerek, isteyerek kurulan DEAŞ örgütü, İslam'la ilgili olarak bir antikampanyanın yüzüdür artık, başından itibaren böyle kurgulandı, İslam düşmanlığı yapmak için kullanılıyor. Biz diyoruz ki: Daha kökten karşı olmamızın en temel sebeplerinden bir tanesi budur. Dünyada eğer İslamofobinin temsilcisiyse, başından itibaren kurulurken kafadaki kurgu böyleyse, biz ta başından itibaren bizatihi bu sayeye muhalefet ediyoruz, bu yüzden en fazla karşıyız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım Sayın Zengin.

Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Devamında, ülkemize verdiği zarar için, dünyayı terörize ettiği için, bölgeyi terörize ettiği için karşıyız. Bir kez daha çok açık, sarih ve net bir şekilde ifade ediyorum: Biz bütün terör örgütlerine karşıyız, DEAŞ'a, "IŞİD" diyorsanız IŞİD'e, PKK'ya, PYD'ye ve terörü savunan herkese. Biz aleni olarak fikir özgürlüğünden yanayız ve terör yandaşlığının yanında durarak bizi onlarla eş değer olarak göstermek isteyen herkese de tek tek neye, nasıl muhalefet ettiğimizi de anlatmak için buradayız.

Tekrar ifade etmiş olayım grubumuz adına.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)