Konu:İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:6
Tarih:15/10/2019


İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, bugün sayın mevkidaşım hep en son sözü söylemeyi tercih ediyor, bugüne dair bir teamül geliştirdi.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Ne alaka ya?

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ne alakası olduğunu söylerim.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Hayır, en son hep siz mi konuşacaksınız?

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hiç öyle değil ama sizin öyle bir tarzınız var, bugün öyle davranıyorsunuz.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Peki, ben bir daha söz alayım o zaman.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Şimdi, şunu ifade etmek istiyorum: Bir defa, başından itibaren DEAŞ'la alakalı en ufak şüpheye yer verecek hiçbir şey yok.

Bu mesele bizim için önemli bir mesele. Neden önemli mesele? Buradan yola çıkarak dünya Müslümanlıkla alakalı bir saldırıya geçiyor, dünya bir İslam düşmanlığı yapıyor. Her şeyi bir kenara koyun, DEAŞ üzerinden yapılan şey, dünyada İslam'a dair bir nefret uyandırmak. Biz kendi adımıza -grubumuz olarak- muhafazakâr kimliği ağır olan insanların oluşturduğu bir grubuz. Hâl böyle olunca, bir defa, İslam'a dair yapılan bu saldırılara teşne olacak bir yapıya bizim yapacağımız en önemli şey, en, en keskin hâliyle muhalif olmaktır. Başından itibaren de bu yapılmıştır zaten. Fakat ben şunu anlamakta zorlanıyorum...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun, tamamlayalım Sayın Zengin.

VELİ AĞBABA (Malatya) - IŞİD'e silahı ver, bütün sınır kapılarını aç, ondan sonra...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Lütfen söyleyin, mevkidaşım, arkadaşınız söz alsın, cevap versin, cevap versin.

VELİ AĞBABA (Malatya) - IŞİD'e kapıyı açan sensin, Avrupa'dan gelenlere...

BAŞKAN - Sayın Ağbaba, lütfen...

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - Dinle, dinle! Bir dinlemesini öğrensene!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ne Avrupa'dan gelen...

VELİ AĞBABA (Malatya) - Yüzünüze vurmayacak mıyız?

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, dinlesin. Arkadaşları biraz edebe davet ediyorum.

BAŞKAN - Sayın Ağbaba, lüften...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ne Avrupa'dan gelen ne de dünyanın herhangi bir yerinden gelen...

VELİ AĞBABA (Malatya) - IŞİD'e kapıları aç, ondan sonra...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Altay, ben sizi zannediyorum bu partinin grup başkan vekili. Başka mı var? Sizde her zaman her şeyden çifter çifter var.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Bizde askerler yok...

BAŞKAN - Sayın Ağbaba, lütfen...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ne askeri? Askeri seven sizsiniz, senelerce askere siz alan açtınız, askere selam durdunuz. Bütün yasakları askerler getirirken hepsine siz selam durdunuz.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Hadi canım! Hadi canım! Kenan Evren'e rahmet okuttunuz. Darbeciler sizi! Darbeciler sizi! Darbeciler sizi!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hâlâ özür dilemediniz. Vicdansızlar! Hâlâ özür dilemediniz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)

VELİ AĞBABA (Malatya) - Hayret bir şey!

BAŞKAN - Sayın Ağbaba, lütfen...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Asker demek sizsiniz, darbe destekçisi sizsiniz. Senelerce darbeleri sizler desteklediniz.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Yüzünüze vurmayacak mıyız IŞİD'e yaptıklarınızı?

BAŞKAN - Lütfen Sayın Ağbaba...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Grup Başkan Vekili, devam mı edecek böyle arkadaşınız? Böyle mi olacak? Üslup bu mudur burada?

VELİ AĞBABA (Malatya) - Bir sürü gencimiz öldü. IŞİD'e destek verdiniz, nokta. Silah verdiniz, nokta. Lojistik verdiniz, nokta.

BAŞKAN - Sayın Ağbaba, lütfen...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım...

BAŞKAN - Grup Başkan Vekili konuşuyor. Gerekirse söz isteyin, yerinizden söz vereyim ama konuşurken lütfen müdahale etmeyelim. Buyurun, sisteme girin, size de söz vereyim.

Sayın Zengin, devam edin lütfen.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, Ağbaba her daim böyle yapıyor yani ben şahsen bu üslup sorununu anlamakta zorlanıyorum. Burada ben efendice cevap veriyorum. Eğer istiyorlarsa -dediğiniz gibi, teşekkür ederim- lütfen söz veriniz, cevap versinler.

Biz bu ülkede askerden, darbelerden en çok incinen insanlarız hepimiz.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Kenan Evren'e rahmet okuttunuz, Kenan Evren'e! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - 1960 darbesine dönünüz, bakınız; 1980 darbesine dönünüz, bakınız. Hiç kimse bizi askerle ilintilendiremez, önce kendi hesabınızı verin. Madem öyle FETÖ'yle ilgili meseleniz var, neden bugün FETÖ'nün tezlerini savunuyorsunuz? Bütün tezlerinin arkasında sizler varsınız, savunuyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

VELİ AĞBABA (Malatya) - FETÖ'yü besleyen de büyüten de sensin! FETÖ'nün askerleri sizi!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bu arada, DEAŞ'la alakalı Türkiye'yi örtüştürdüğünüz her şey bu ülkeye zarar veriyor. Bu ülkenin yanında mısınız, değil misiniz; karar veriniz.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)