Konu:İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in HDP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine yüzde yüz katıldıklarına ve Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un HDP grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:6
Tarih:15/10/2019


İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in HDP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine yüzde yüz katıldıklarına ve Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un HDP grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Aslında, Milletvekilimiz Hilmi Dülger Beyefendi grubumuz adına fikirlerimizi açıklayacak ama çok kısa birkaç şey söyleme ihtiyacı duyuyorum.

Sayın Şeker'in konuşmasında yüzde yüz katılacağımız pek çok unsur vardı, hatta arkadaşlarımız da sesli olarak "Evet, evet, evet" dediler. DEAŞ'la alakalı tespitine, bu manada, ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğuna hepimiz "evet" diyoruz fakat DEAŞ'ı yaratan akılla Türkiye ile DEAŞ arasında paralellik kurmaya çalışan akıl aynı akıldır, aynı akıl. Biz, ilk defa 2013 yılında DEAŞ'ı Bakanlar Kurulunda bir terör örgütü olarak kabul eden bir ülkeyiz, AK PARTİ bunu yaptı, terör örgütü olduğunu söyledi ve devamında da en çok zarar gören ülke olduğumuz için -"ülkelerden bir tanesi" bile demeyeceğim, biraz evvel Sayın Akçay saydı tek tek neler olduğunu- biz başından itibaren DEAŞ'la alakalı doğru tanımı yaparak mücadele eden bir siyasi partiyiz. Hâl böyle olunca da buna dair bu tarz yaklaşımları...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Bağlayın lütfen Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - ...fevkalade ağır buluyoruz ve şiddetle reddediyoruz ve devamında da şunu ifade etmek isterim: İşte, "İhvan" "Selefi akımlar" gibi kavramların altı çok boş; gerçek manada ne anlama geldiği dahi bilinmeden kullanıldığını görüyorum. O yüzden böyle savruk ifadeler kullanmak yerine Türkiye'nin kurumsal olarak Bakanlar Kuruluyla, Cumhurbaşkanlığıyla neler yaptığını görerek konuşmanın ben Meclis ciddiyetine daha yakışacağı kanaatindeyim.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)