Konu:4 siyasi partinin ortak akılla harekete geçirmiş olduğu harekâtla ilgili daha çok olumlu cümleyi hak ettiklerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon başlamadan önce bütün siyasi partilerin liderlerine bilgi verdiğine, dışarıda Türkiye aleyhine oluşan yapılarla alakalı birlikte mücadele edilmesi gerektiğine, şehit düşen İstihkâm Uzman Çavuş Hacı Bebek, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu, Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile sivil vatandaşlara ve vefatı nedeniyle ülkemize gerek milletvekili gerekse bakan olarak hizmet etmiş CHP İstanbul Milletvekili Ali Topuz'a Allah'tan rahmet dilediklerine, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde yaşanılan olayın kontrol altına alındığına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili Genel Kurulu bilgilendireceğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:6
Tarih:15/10/2019


4 siyasi partinin ortak akılla harekete geçirmiş olduğu harekâtla ilgili daha çok olumlu cümleyi hak ettiklerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon başlamadan önce bütün siyasi partilerin liderlerine bilgi verdiğine, dışarıda Türkiye aleyhine oluşan yapılarla alakalı birlikte mücadele edilmesi gerektiğine, şehit düşen İstihkâm Uzman Çavuş Hacı Bebek, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu, Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile sivil vatandaşlara ve vefatı nedeniyle ülkemize gerek milletvekili gerekse bakan olarak hizmet etmiş CHP İstanbul Milletvekili Ali Topuz'a Allah'tan rahmet dilediklerine, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde yaşanılan olayın kontrol altına alındığına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili Genel Kurulu bilgilendireceğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum. Doğrusu Meclisimizin, milletvekillerimizle birlikte 4 siyasi partinin ortaklaşa olarak, ortak bir akılla harekete geçirmiş olduğu, daha doğrusu hukuken altlığını oluşturmuş olduğu bu harekâtla ilgili olarak daha çok olumlu cümle söylemeyi hak ettiğimizi düşünüyorum çünkü Türkiye'nin geleceğiyle alakalı bir konudan bahsediyoruz, memleketimizin bekasından bahsediyoruz ve görüyorsunuz dünyanın her tarafından da yalnız bırakılmış durumdayız. Hâl böyle olunca öncelikli olarak birbirimize sahip çıkmamız ve iyi yaptığımız işleri büyütmemiz gerekiyor. Siyasi partiler bu harekâta "evet" diye karar verirken sadece başlangıcı için değil, bence devam eden süreçle alakalı temel bir sorumluluğun altına ellerini koymuş oluyorlar. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımızın operasyon başlamadan hemen evvel bütün siyasi partilerin liderlerini -Sayın Akşener'i, Sayın Kılıçdaroğlu'nu, Sayın Bahçeli'yi, herkesi- tek tek arayarak operasyonun başlayacağına dair bir bilgi vermesi, zaten bu konuya dair yaklaşımın nasıl olduğunu gösteren bir tutumdur -beraber yaptığımız- hem olumlu taraflarını hem de Allah göstermesin, ortaya çıkacak bütün tabloya dair sorumluluğu aslında birlikte üstlendiğimizi gösteren bir harekettir diye düşünüyorum.

Devamında elbette şu var: Bu tarz işler hesapsızlık içerisinde yürür. Buradan bir siyasi rant üretmeye çalışmak "evet" diyerek ya da "hayır" diyerek hiç kimseye yakışmaz. Sonuçta eğer buradan bir kâr hasıl olacaksa bu ancak milletimiz için olacak bir kârdır. Bu manada sevineceğimiz, örneklik teşkil edecek bir şeyin altını çizmek isterim: Dün itibarıyla, biliyorsunuz, PAB Toplantısı (Parlamentolar Arası Birlik) vardı Sırbistan'da.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun, devam edin Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bu toplantıda tüm siyasi parti gruplarımız bir araya gelerek Meclis Başkanımızın önderliğinde, Fransa'nın öncülüğünü yaptığı İngiltere, Almanya, İsviçre, Mısır gibi ülkelerin de destek verdiği bir kınama harekâtını, aslında operasyonunu diyelim, tüm milletvekillerimizin, daha doğrusu Mecliste destek veren partilerin milletvekillerinin desteğiyle ve ortak aklıyla Türkiye durdurmuş oldu. Şu anda sadece Mecliste değil, Meclisin içinde, dışında ve Türkiye'nin dışarısında Türkiye aleyhine oluşan bütün bu yapılarla alakalı hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor.

Sayın Altay dilden bahsetti; evet, dil çok önemli. Bizi farklı yapan şeyler var ki farklı siyasi partiler altında toplanıyoruz ama bugün yapacağımız şey, birbirimizin hassasiyetlerine nezaket göstermek. Yani eğer bazı kelimeler bizlerde... "Bizler"den kastımız sadece milletvekilleri değil, biz burada bir grubu temsil ediyoruz, insanları temsil ediyoruz, her birimizin arkasında pek çok geniş kitle var. Çok tabii olarak bir kelimeyi ifade ederken, rahatsızlığımızı söylerken şahsi rahatsızlığımızı değil, bize oy veren insanların, hatta vermeyen insanların hakkını, hukukunu korumak gayretiyle cevap verme ihtiyacı duyuyoruz. O yüzden hangi kelimelerden rahatsız olduğumuz belli, hiç olmazsa şu günde birbirimize daha fazla ihtimam gösterelim kullandığımız kelimelerde, tavırda, üslupta. Ben de ortak akıldan yanayım, bir kez daha altını çizmek istiyorum bu meyanda.

Vaktinizi çok almayacağım ama muhakkak ifade etmek istiyorum, şehitlerimizin adlarını zikretmek istiyorum: Hacı Bebek Kahramanmaraş'tan, istihkâm uzman çavuşuydu, Hakk'ın rahmetine kavuştu; Ahmet Topçu Ankara'dan, piyade sözleşmeli erdi, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Biraz evvel Kırıkkale Milletvekilimiz Ramazan Can Bey ifade etti, Çelebi Bozbıyık piyade üsteğmendi, Hakk'ın rahmetine kavuştu. 18 sivil şehidimiz var. Tek tek her birine Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bence onların aziz hatırasına hürmeten burada yaptığımız konuşmaları ayrıca bir hassasiyetle yapmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Zengin, buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Birkaç nokta daha...

Ben rahmetli Ali Topuz Beyefendi'yi de rahmetle yâd etmek istiyorum. Ülkemize bakan olarak hizmet etmiş, milletvekili olarak hizmet etmiş CHP Milletvekili Ali Topuz Beyefendi'yi rahmetle yâd ediyorum ben de, mekânı cennet olsun.

Biraz evvel Fatma Hanım, Fatma Kurtulan Hanımefendi bahsetti, Ankara Dil ve Tarih Fakültesiyle alakalı bilgi vermek isterim. Emniyet güçlerimiz oraya intikal ettiler. Evet, iki grup arasında bir şey var ama şu anda her şey kontrol altında, yaralı kimse yok, incinen kimse yok ve münakaşa boyutunda kalacağını ümit ediyoruz. Takip edildiğinin Genel Kurulun bilmesinde fayda var diye düşünüyorum.

Yarın, inşallah, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, genel anlamda, yirmi dakikalık bir sunum yapacaklar bize operasyonla ilgili olarak. Daha evvelinde de bu hafta içerisinde siyasi parti gruplarını ziyaret etti Hulusi Akar Bey Millî Savunma Bakanı olarak.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Son bir kez daha rica ediyorum.

BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın lütfen.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Burada da tabii bu harekât olgunlaştıkça peyderpey konuya dair bilgilendirmenin devam edeceğini belirtmek isterim. Aslında geçen hafta planlamıştık fakat harekâtın çok sıcak olması hasebiyle bu hafta içerisinde aslında gerçekleşmiş oldu bu bilgilendirmeler ve bunlar devam edecek. Bu konuda her bir arkadaşımızın bu konuya dair hassasiyetimize ve samimiyetimize itimat etmesini hassaten rica ediyorum. Bu mesele AK PARTİ meselesi değildir, bu mesele Türkiye meselesidir.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)