Konu:İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:6
Tarih:15/10/2019


İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Sayın Kemalbay'ı hep beraber dinledik. Doğrusu, insan derin bir hüzne kapılıyor. "Kadın hakları savunuculuğu" adı altında bir terör propagandasına varacak bir konuşma dinlediğimizi düşünüyorum. Genel Kuruldaki arkadaşlarımızın da kanaati bu yöndedir. Zira kendisi bilerek ve isteyerek, defaatle, şu anda devam etmekte olan Barış Pınarı Askerî Harekâtı'nı hem bir işgal girişimi hem de savaş olarak telakki etmektedir. Kendisi bu Mecliste olduğuna göre, Meclisimizde 4 siyasi partinin ortak iradesiyle gerçekleşen yani gücünü, hukuki haklılığını millet iradesinden alan bir harekâttan bahsediyoruz. O sebeple buraya çıkarak ısrarla -ve devam edeceğini de düşünüyorum- bu ifadeleri kullanmanın başta Meclis üzerinden milleti terörize etme harekâtının en dip noktası olduğu kanaatindeyim. Bunu şiddetle reddediyoruz.

Kadın hakları hepimizin savunduğu bir mesele. Ben, bir kadın, 3 çocuk sahibi bir anne olarak hayatımız boyunca hep bu konuda mücadele içerisinde olduk, neyin savaş, neyin terör olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kimler DEAŞ'la iş tutuyor, kimler ekonomik çıkarlarını terör üzerinden devam ettiriyor, bunu Türkiye biliyor ve hep beraber de Meclisimiz olarak dünya kamuoyuna bunu anlatmaya devam edeceğiz.

Ben, Sayın Kemalbay'ın yapmış olduğu bu konuşmanın kadınlar için fevkalade terörize edici bir konuşma olduğu kanaatindeyim.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)