Konu:İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:4
Tarih:09/10/2019


İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İYİ PARTİ grup önerisinin aleyhinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, sözlerimin başında Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle son dönemde Türkiye aleyhine aldığı tutumu kesinlikle kabul etmediğimizi, reddettiğimizi ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin belki bölgede kendi başına bir oyun kurma gücü olmayabilir ama Türkiye, bölgede Türkiye'ye rağmen kurulan her oyunu bozma gücüne ve kudretine sahiptir; bunun herkes tarafından özellikle bilinmesi lazım.

Değerli arkadaşlar, Türkler ile Kürtler bu topraklarda yüzyıllardır savaşmıyor, aksine bin yıldır kardeşçe yaşıyor, bin yıldır aynı kaderi paylaşıyor, aynı olaya seviniyor, aynı olaya üzülüyor. Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Kutülamare'de, Kurtuluş Savaşı'nda, terörle mücadelede ve en son 15 Temmuzda kader birliğimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha bütün dünyaya göstermiş olduk. Bundan dolayı son dönemde yapılan açıklamaları kesinlikle reddettiğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütleri arasında yaptığı ayrımın kabul edilemez olduğunu defalarca ifade ettik. Bugün hâlâ FETÖ'nün elebaşının Amerika'da serbestçe dolaşıyor olması, Amerika adına utanç vericidir, dünya adına utanç vericidir. Terör örgütünün, FETÖ'nün faaliyetlerinin Amerika'da devam ediyor olması, Amerika'nın terörle mücadelede ikircikli davranışının en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Yine, aynı şekilde DEAŞ'a karşı PKK'nın Suriye kolu olan PYD-YPG'yi desteklemesi Amerika'nın terörle mücadelesinde samimi olmadığının bir göstergesidir.

Değerli arkadaşlarım, Türkiye bugüne kadar terörle mücadelede daima ilkeli davrandı. Bizim için FETÖ, PKK/PYD-YPG neyse DEAŞ da odur. Dolayısıyla, DEAŞ'a karşı da aynen PYD/PKK terör örgütüne gösterdiğimiz tavrı gösterdik.

İncirlik Üssü'yle ilgili konuya geldiğimizde... Değerli arkadaşlarım, İncirlik Üssü'nün kullanımı 29 Mart 1980 tarihli Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde yapılmaktadır. Biraz önce İYİ PARTİ sözcüsü de, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü de ifade etti; evet, İncirlik Üssü bir NATO üssü değildir, kontrol tamamen Türkiye'dedir. Dolayısıyla, Türkiye'den, İncirlik Üssü'nden PYD-YPG teröristlerine yönelik bir tek silahın gitmesi dahi mümkün değildir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'ne atılan bir iftiradır. Bu konuda sadece AK PARTİ Hükûmeti değil, aslında bugüne kadar bütün hükûmetlerimiz aynı hassasiyeti göstermiştir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

VELİ AĞBABA (Malatya) - Kürecik ne zaman kuruldu Sayın Işık, Kürecik?

BAŞKAN - Tamamlayalım Sayın Işık.

FİKRİ IŞIK (Devamla) - Bakınız, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan sonra Amerikan Kongresinin aldığı ambargoya karşılık o günkü Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, Amerika'nın Türkiye'deki tüm üsleriyle ilgili gerekli kararı tereddüt etmeden almıştı, bugün de bu kararların alınmasında hiçbir tereddüt olamaz, olmaz. Bunun aslında en güzel göstergesini dün burada birlikte yaşadık. Biz dün burada Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarımızın kuzey Suriye'ye, Suriye'nin tamamına, Irak'a, Mali'ye gönderilmesiyle ilgili Hükûmete yetki verdik. Bu aslında millî duruşun Meclis bünyesinde güzel bir insicamıdır.

Evet, şu anda en önemli önceliğimiz nedir? Değerli arkadaşlar, şu anda en önemli önceliğimiz Fırat'ın doğusunun terörist unsurlardan temizlenmesidir. Türkiye'nin en önemli önceliği, bu bölgedeki terör yuvalarının dağıtılması, bölgenin, başta orada yaşayan Kürt, Arap, tüm kardeşlerimiz için huzurlu ve güvenli bir bölge hâline getirilmesidir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

FİKRİ IŞIK (Devamla) - Sayın Başkanım, son cümle...

BAŞKAN - Tamamlayalım Sayın Işık.

FİKRİ IŞIK (Devamla) - Bu noktada, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm devlet kurumlarımız, tüm milletimiz aslında kararlılığını her vesileyle ortaya koymaktadır. Ümit ediyoruz, bu mesaj çok iyi anlaşılır. Ümit ediyoruz, Türkiye'nin kararlılığı test edilmez, sınanmaz. Ümit ediyoruz, bütün dünya Türkiye'nin bu haklı mücadelesini görür ve bu noktada gerekli desteği verir. Bu noktada, Meclisimizden de güçlü desteğinin devam etmesini özellikle istiyoruz.

İncirlik konusunda, Türkiye'den PYD'ye yönelik herhangi bir silah sevkiyatının yapılmadığını bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Sadece şunun bilinmesinde fayda var: Sayın Başkan, Türkiye, DEAŞ'la mücadele koalisyonunun bir parçasıdır. Bu, Türkiye'nin terörle mücadelesinde ilkeli duruşunun da bir göstergesidir. Bundan dolayı, İncirlik'ten yapılan lojistik, eğitim desteği gibi DEAŞ'la mücadele kapsamında yapılan faaliyetleri bugün "PYD'ye destek" diye algılamak, değerli arkadaşlar, insafla bağdaşmaz, insaf ölçüsüne sığmaz. Bu, sadece ve sadece bölgeden terör örgütü DEAŞ'ın çıkarılması için Türkiye'nin üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmesidir diyorum.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)