Konu:Haşhaş üreticilerinin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:3
Tarih:08/10/2019


Haşhaş üreticilerinin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Tarım ve Orman Bakanına, Sayın Pakdemirli'ye yazılı olarak bildirdim; bir de çiftçilerimizin önemli bir sorunu var, bunu sözlü olarak da bildirmek istiyorum. Çiftçilerimizin çok önemli bir problemi, haşhaş üreticileri yıllardır taahhütnameli haşhaş ekimi yapmakta olup ülke ekonomisine katkıda bulunmakta ve istihdam sağlamaktadır ancak bu yıl uygulanan, uygulamaya konulan ÇKS uygulamasından dolayı ekim yapamamaktadırlar. Üreticiler arazilerinin, miras hukuku uygulaması nedeniyle çok vârisli olduğunu söylemektedirler. Bu engelin kaldırılarak hisseli tarlalarda da yine taahhütnameyle ekim hakkının verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu konu çok acilen çözüme kavuşturulmalı. Biliyorsunuz, şu anda ekim ayındayız, arazilerin ekiminin yapılabilmesi adına, çiftçilerin ekim yapabilmesi adına acilen Sayın Tarım Bakanını göreve davet ediyorum.

Teşekkür ederim.