Konu:Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:78
Tarih:14/03/2012


AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakan, tasarıyla Bakanlığa tanınan yetkiler belediyeleri kentlerde yetkisiz bırakacak, görevlerini yerine getirmelerini engelleyecek. Halk ile belediye, belediye ile Bakanlık karşı karşıya gelmeyecek midir?

Tasarının yasalaşmasıyla kamunun elinde kalan son araziler de elden çıkarılacak. Kamusal fakirleşme yeni bir boyut kazanmayacak mıdır?

Tasarı içine özenle zerk edilen düzenlemelerle kentlerimizin rantı yükselen merkezî bölgelerindeki kamu tesislerine yönelik talan süreci de hızlanmış olmayacak mıdır?

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bulut.