Konu:On Birinci Kalkınma Planı'nın (2019-2023) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:105
Tarih:18/07/2019


On Birinci Kalkınma Planı'nın (2019-2023) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; On Birinci Kalkınma Planı'yla ilgili söz almış bulunmaktayım.

On Birinci Kalkınma Planı memleketimize, devletimize hayırlı olsun.

On Birinci Kalkınma Planı'yla ilgili bir nebze de olsa ben de fikrimi beyan etmek için Plan ve Bütçe Komisyonuna gittim ama sağ olsun, Garo Paylan ile Erol Katırcıoğlu'nun önergelerinden fırsat bulup konuşamadım. Dolayısıyla bu önerge vesilesiyle burada söz almış bulunmaktayım.

Bu arada, Garo Paylan ile Erol Katırcıoğlu da inşallah, bu sitemden bir de pay çıkarsınlar. Arkadaş, bu kadar konuşulmaz, arada bize de söz hakkı bırakın.

On Birinci Kalkınma Planı'nın görüşüldüğü bugünde, özellikle şunu belirtmekte fayda gördüğüm için söz aldım: Yabancı yatırımcının ülkeye gelmesi ve yatırım yapması önemlidir. Ama yabancı yatırımcı öyle bir yatırımcı ki maytap patlasa kaçıyor, elektrik trafosu patlasa gidiyor, "Trump ne diyecek?" diye ağzına bakıyor, "Putin'den ne haber gelecek?" diye kulağını oraya veriyor. Dolayısıyla yabancı yatırımcı öyle pek de güvenilir durmuyor. Özellikle borsada parası varsa ilk sıcak temasta hemen parayı dolara çevirip geldiği yere doğru koşarak gidiyor. Onun için yerli yatırımcıya önem vermek gerektiğini düşünüyorum.

Kalkınmada önceliğin yerli yatırımcıda olması gerektiğine inanıyorum ki Hükûmetimiz de bu konuda... "Hükûmetimiz" diyorum yani bu Meclis kapanmadan, hep AK PARTİ'ye bir şeyler diyor demeyin diye "Hükûmetimiz" olarak söylüyorum ki AK PARTİ'yi de çok eleştiriyor demeyin yani bu arada. Hükûmetimiz, bu konuda, On Birinci Kalkınma Planı'yla gerekli konularda düzenlemeleri, planları ortaya koymuşlar: 220 milyar dolar ihracat hedefi, 14.250 dolar millî gelirden alınacak pay. İnşallah, bunlar gerçek olur. Ama dediğim gibi yerli yatırımcının bir sıkıntısı var. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın bu konuda hassasiyet göstereceğine eminim.

2012 yılının Haziran ayında, yatırımlarda devlet teşviki kapsamında o gün faizlerden 500 baz indirim ve 700 bin liraya kadar kredi imkânı verilmiş, bu da bir nebze olsun yatırımcıların nefes almasını sağlamış. O günlerde faizin yüzde 12-15 bandında olduğunu düşünürsek 500 baz demek yüzde 5 indirim demek anlamına geldiği için, 7 ve 12 arasında bir indirimli faizle yatırımcılar yatırım yapma imkânı bulmuşlar. Lakin son bir yılda, gerek Hükûmetin dışında gelişen olaylarla gerekse dünyadaki ekonomik sıkıntıların yansımasıyla Türkiye'de de faizler yüzde 25 rakamına ulaştı. Bu rakam yüzde 25'e ulaşınca 500 baz faiz indiriminin ve 700 bin lira kredinin hiçbir anlamı kalmadı. Maliyet öylesine yükseldi ki bir örnek vermek istiyorum. 3,5 milyon lira kredi alan bir yatırımcı, bu yeni faizle birlikte 5 milyon 680 bin lira ödemek zorunda kaldı. Dolayısıyla Hükûmetimize yeni teklifim şudur: Yeniden, teşvik yatırımları kapsamında bir yasa teklifi hazırlanır veya teşvik yasası yeniden gözden geçirilerek bir ek yapılabilir ve bin baz faiz indirimi ve 2 milyon limit getirilirse bu bir nebze olsun yatırımcıyı teşvik edecek, yatırımcılarımız düşük maliyetle yatırım yapma imkânı bulacaklardır. Az önce söylediğim 3,5 milyon liralık kredi için ödenecek rakam 5 milyon 80 bin liraya düşecektir ve böylelikle de yatırımcı daha iyi bir imkân bulacaktır. Ben bu konuda Hükûmetin hassasiyet göstereceğine inanıyorum.

Bu duygularla, On Birinci Kalkınma Planı'nın Türk milletine, Türk devletine hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Fındık taban fiyatının da 18 lira olması gerektiğini unutmayın diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)