Konu:
Yasama Yılı:2
Birleşim:104
Tarih:17/07/2019


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Sayın Başkan, çimento ve cam fabrikalarından fiilî hizmet süreleri verilmeyen insanlar ağır şartlarda çalışarak sağlıkla ilgili büyük sorunlar yaşıyorlar ama buna rağmen işlerini aksatmadan sürdüren bu insanlar aynı iş yerinde çalışan diğer mesai arkadaşlarının yaptığı işlerden daha ağır ve tehlikeli işlerde çalışıyorlar. Özellikle cam fabrikalarında ve çimento fabrikalarda gezer vinç ünitesinde çalışanlar tehlikeli toza maruz kalmaktalar. Bu da çeşitli hastalıklara sebep olmaktadır. Yıpranma had safhaya çıkmaktadır. Her sene ölümcül ve ağır kazalar yaşayan bu insanlara fiilî hizmet süreleri derhâl verilmelidir. Çalışma Bakanına iletilmek üzere şahsınıza çok teşekkür ediyorum.