Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:104
Tarih:17/07/2019


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli Komisyon Başkanı, daha önce siz Ulaştırma Bakanlığı da yaptınız. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız, çocuklarının millî kültürlerini öğrenme açısından... Yaz aylarında uçak biletleri fiyatı çok yüksek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız aynı zamanda pasaport harçlarından da şikâyetçi ve çıkış harçları 15 liradan 50 TL'ye çıkınca yurt dışındaki vatandaşların mağduriyetine bir mağduriyet daha eklenmiş oluyor. Ayrıca, işte, buradaki primin yüzde 32'den yüzde 45'e çıkması...

Bu mağduriyetleri nasıl gidereceksiniz? Yani, yurt dışındaki vatandaşımız âdeta üvey evlat muamelesi görmüş olacak. Hem pasaport harcının hem uçak ücretlerinin yüksek olmasını ve bu mağduriyetleri nasıl gidereceksiniz?

Teşekkür ederim.

Saygılarımı sunuyorum.