Konu:(10/1058, 1071, 1108, 1220, 1288, 1369, 1464, 1559, 1560) No.lu Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:104
Tarih:17/07/2019


(10/1058, 1071, 1108, 1220, 1288, 1369, 1464, 1559, 1560) No.lu Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Sayın Başkanım, öncelikli olarak bugün Erbil'de hain ve kahpe bir saldırıyla hayatını kaybeden konsolosluk şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum, katilleri şiddetle kınıyorum.

Bugün hakikaten bu araştırma önergesinin bütün partiler tarafından ortaklaşa kabul edilmesi anlamlı ve özel bir uygulama oldu, durum arz etti. Rabia Naz Vatan burada sembol isim ama hepimiz biliyoruz ki -değişik defalar gündeme getirdik- Adana'da sokağa oynamak için çıkan 6 yaşındaki Gizem ormanlık arazide bıçaklanmış ve yakılarak öldürülmüştü; Kars'ta 9 yaşındaki Mert kaçırıldıktan bir gün sonra boğularak öldürülmüştü; Manisa'da kaçırılan 4 yaşındaki Irmak, Kocaeli'de 3 yaşındaki Arda vahşice öldürülmüştü; Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla, Ankara'da 8 yaşındaki Eylül benzer şekilde öldürülmüştü. Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde Rabia Naz Vatan da bilinmeyen bir şekilde hayatını kaybetmiştir. Son yıllarda çocuk ölümlerinin ve tecavüzlerinin vahşi bir şekilde arttığı ülkemizde bu konuda bütün partilerin ortak kararıyla araştırma önergesi verilip Anayasa'nın 98'inci, Meclis İçtüzüğü'müzün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince komisyon kurulmasını hakikaten çok anlamlı bulduğumu tekrar ifade ediyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Enginyurt, buyurun.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Böylesi vahşi ölümlerin olmadığı, çocuklarımızın huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir Türkiye'yi hep birlikte meydana getirelim diyor, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Ben de teşekkür ederim.