Konu:Türkiye Büyük Millet Meclisinin Twitter sayfasının olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:104
Tarih:17/07/2019


Türkiye Büyük Millet Meclisinin Twitter sayfasının olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Şimdi, Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun Twitter hesabı var, sayfası var; Twitter sayfasına baktığımız zaman, önerilerin başlangıç kısmına geçtiğimizde "Cumhuriyet Halk Partisinin verilen önerisi görüşülüyor." diye geçiyor. Ancak başlangıçtaki ne İYİ PARTİ'nin ne HDP'nin verdiği öneriyle ilgili "Görüşülüyor." şeklinde burada bir paylaşım olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hak, hukuk, adalet için herkesin hakkını, hukukunu savunuruz. Mümkünse bu ayrımcılık yapılmasın. Bu şekilde tüm siyasi partilerin önerilerinin Genel Kurulun Twitter sayfasında yayınlanmasını talep ediyorum; bir. (CHP sıralarından alkışlar)

İkincisi: Aynı zamanda bu Twitter'da, efendim, "önerisi" deniliyor. Burada şeffaflık açısından, kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından açık, net bir şekilde neden öneri, görüşülen konu nedir belirtilmiyor -yazı alanı da zaten buna yetiyor- bu konuda neden vatandaş bilgilendirilmekten kaçınılıyor; bunu anlamış değilim.

Mümkünse bu iki hatanın düzeltilmesini talep ediyorum.

Saygılarımı sunarım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.