Konu:İstanbul ili Bağcılar ilçesi Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesinin kapatılmasını doğru bulmadıklarına ve özel kurumlardaki öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:104
Tarih:17/07/2019


İstanbul ili Bağcılar ilçesi Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesinin kapatılmasını doğru bulmadıklarına ve özel kurumlardaki öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Şimdi, Sayın Yıldırım Kaya Bey şunu çok iyi biliyor ki -İsmail Tarman'da- Beşiktaş'taki okulda bin iki yüz gündür eylem devam ediyor. Dava açılmasıyla, buradaki taşınmanın iptaliyle ilgili yol gösteren, destek veren bir milletvekili arkadaşınızım. Aynı şekilde, Bağcılar'daki Naci Ekşi okuluyla ilgili... Evet, Türkiye'de imam-hatip liselerine, imam-hatip okullarına ihtiyacın olduğu her yerde biz evimizi veririz, evimizin arsasını veririz, yeter ki okul yapılsın. Ama okulların birini diğerine tercih etmemek lazım, bu toplumda hepsine ihtiyaç vardır. Burada mevcut olan okulun yerinde kalması gerekir çünkü o amaçla bağışlamıştı Naci Ekşi, hayırsever iş adamımız. Onun yerine, ihtiyaç duyulan bir başka yerde -arsa olduğu hâlde- imam-hatip okulu niye orada açılmıyor? Burada toplum bilerek...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bitireceğim, özür dilerim.

BAŞKAN - Toparlayın hemen, son cümlenizi söyleyin.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkanım.

Burada -Bağcılar'da mevcut olan Naci Ekşi okulu- bilerek ve istenerek toplum karşı karşıya getiriliyor. Orada imam-hatip için tahsis edilen bir yer varken orada imam-hatip okulu açılmıyor, yapılmıyor. Ve özellikle Naci Ekşi okulunun kapatılması doğru bir hadise değil.

Burada, özel kurumlardaki öğretmenlerimizin özlük hakları, güvenceleri yok, maaşları az ve yıllık izinleri yok, kıdem tazminatları yok; bu konuda özel kurumlardaki öğretmenlerimiz mağdur. Bu öğretmenlerimizin bir an önce özlük haklarının verilmesini ve güvenceye kavuşturulmasını talep ederim.

Saygılarımı sunuyorum.