Konu:Dış politikada sorunlu günler yaşandığına, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerine ilişkin Avrupa Birliğinin aldığı yaptırım kararlarını kabul etmediklerine ve emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti giderilmeden, yaratılan af beklentisi konuşulmadan Meclisin 1 Ekime kadar tatile girmesini doğru bulmadıklarına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:104
Tarih:17/07/2019


Dış politikada sorunlu günler yaşandığına, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerine ilişkin Avrupa Birliğinin aldığı yaptırım kararlarını kabul etmediklerine ve emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti giderilmeden, yaratılan af beklentisi konuşulmadan Meclisin 1 Ekime kadar tatile girmesini doğru bulmadıklarına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

H

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, dış politikada sorunlu günler yaşıyoruz. Son olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerine ilişkin Avrupa Birliğinin aldığı yaptırım kararları gündemde. Bizim böyle bir kararı, yaklaşımı kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum. Avrupa Birliği Türkiye'ye uyguladığı çifte standarttan vazgeçmelidir. Avrupa Birliği adada ihtilaf çözülmeden Güney Kıbrıs'ı üye olarak kabul etmekle Annan Planı'na "evet" diyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik izolasyonları kaldırmamakla büyük hatalar yapmıştır, adadaki barış sürecini zora sokmuştur. Aldığı yeni yaptırım kararları adada yaptığı üçüncü büyük yanlıştır ve derhâl bundan dönülmelidir. Adada tansiyonun yükseltilmesine değil, barış yolunun inşasına ihtiyaç vardır. Avrupa Birliğinden bunu bekliyoruz, beklemekteyiz.

Doğu Akdeniz'deki sorunu bizim için katmerli hâle getiren, Türkiye'nin dünyada ve bölgede yalnızlaşmasıdır, bunu da kendi açımızdan değerlendirmeliyiz. Vakit geçirmeden Doğu Akdeniz'de bölge ülkeleriyle diyalog zemini yaratmalı, diplomasiyi güçlendirmeliyiz. Kahire'de, Şam'da, Tel Aviv'de büyükelçimiz, Kudüs'te başkonsolosumuz yok. Derhâl bu görevlere atamalar yapılmalıdır. Bölgede politika üretebilmek için, güçlü aktör olabilmek için diplomasiye hızla dönmek zorundayız.

Sayın Başkan, bir başka konu, son beş yılda hep birlikte 9 seçim yaptık aşağı yukarı ve bu süreç içerisinde Türkiye'nin birçok problemi konuşulamadı ve çözülemedi. Şimdi Meclis, yarın akşam itibarıyla muhtemelen, kalkınmayla ilgili kanun tasarısı geldiğinde ve geçtiğinde kapanacak, 1 Ekime kadar kapanacak ve Meclis tatile giriyor ama her gün yüzlerce -bütün milletvekili arkadaşlarım ve bizler dâhil olmak üzere- telefon ve mesaj alıyoruz, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili mesaj alıyoruz...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin Sayın Akar.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - ...ve bu probleminin çözülmesini istiyorlar. Bütün siyasi partiler girmiş olduğumuz bu 9 seçimde emeklilikte yaşa takılanların problemini çözeceklerine dair taahhütlerde bulundular ve bugün biz tatile gireceğiz muhtemelen.

Yine seçim meydanlarında bütün siyasi parti liderleri 3600 ek göstergenin verilmesi konusunda taahhütlerde bulundu, bunları da konuşamadık, bunları da çözemedik, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak defalarca Meclise kanun teklifi olarak getirmemize rağmen Cumhur İttifakı'nın paydaşları tarafından reddedildi Mecliste.

Sayıları 5.500'ü bulan başpolislerin problemleri var, bunları çözemedik, bunları konuşamadık. Yine, bir beklenti yaratılan af konusu var ki bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan, kürsüden yeni cezaevlerinin müjdelerini verenler bu insanlara af beklentisi yaratıp ekim ayına ertelemişlerdir ve bunlar da, bu arkadaşlarımız da af bekliyorlar, aileleri af bekliyorlar.

Bunları konuşmadan, bunları çözmeden Meclisin 1 Ekime kadar kapatılmasını doğru bulmadığımızı ifade ediyor, saygılar sunuyorum.