Konu:102 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 9'uncu maddesinde yapılan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:103
Tarih:16/07/2019


102 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 9'uncu maddesinde yapılan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu 9'uncu maddeyle, yurt içerisinde bulunan vatandaşlarımızın borçlanması ile yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın borçlanması hâlinde ödenmesi gereken prim oranları farklı olduğu için bu düzenleme Anayasa'mızın 10'uncu maddesine aykırıdır, bir.

İkincisi: Aynı madde yani aynı teklif yine Anayasa'mızın 2'nci maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti devleti, sosyal bir hukuk devletidir." ilkesine de aykırılık teşkil ettiğinden dolayı, Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının bu konuda, bu maddenin Anayasa'ya uygun olduğuna ilişkin eğer görüşü yoksa bunun görüşülmemesi gerekir. Anayasa'ya aykırılık giderilmeden Genel Kurulda bu teklifin görüşülmesi Anayasa'ya aykırılık teşkil etmektedir.

Teşekkür ederim.

Saygılarımı sunarım.