Konu:Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:101
Tarih:11/07/2019


Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Umarım getirdiğiniz bu tanıtım ajansı da Varlık Fonu ya da Yüksek İstişare Kurulu gibi denetimden uzak, vicdanları zedeleyen bir kurul olmaz.

Evet, turizm tanıtım ajansı bir ihtiyaç olabilir ama bu ajanstan önce, kültür ve turizm politikası üzerine çok şey konuşmamız lazım. Bir Mersin Milletvekili olarak biraz Mersin'i irdelemek istiyorum.

Mersin dağları, kumsalı, Yörük çadırları, Kleopatra Kapısı, Saint Paul Kuyusu, Hazreti Danyal Türbesi, Kız Kalesi, Anamur Kalesi'yle yani tarihî açıdan çok zengin bir kenttir. Bu güzel kente on yedi yıl boyunca iktidar ne yaptı? Evet, Akkuyu'muza nükleer santral yaptı, sahil bandımızın dibine Türkiye'nin en büyük cezaevini inşa etti, ormanları kesti, taş ocaklarını yaptı, "caretta"ların yumurtladığı, ürediği noktalara eğlence merkezleri kurdu. Şimdi, denizleri kirletiyoruz, balık çiftliklerini yapıyorsunuz. Oysa biz bunları hayal etmedik. Neler vadettiniz? Bakın, 7 kez Tarsus Çukurova Havalimanı inşaatının temelini attınız. Her seçimle bir temel atılıyor. Osmaniye'den Anamur'a kadar Adana Şakirpaşa Havaalanı hizmet veriyor. İnsanlar bu küçük havaalanından dolayı seyahat edemiyor, cenazelerine, düğünlerine gidemiyor ama bir türlü havaalanımız yapılmıyor. Tarsus Kazanlı Sahil Projesi: Proje olarak kaldı. Mersin'de burada otelleri, yatırımı, tesisleri beklerken şu anda sahil çöplük durumunda.

Mersin-Antalya Sahil Yolu: Bu da proje aşamasında kaldı defalarca, defalarca inşaatına başlandı, durdu. Görülüyor ki on yedi yılda her şey sıfır.

Şimdi, bakıyoruz -kültürü, tarihi geliştireceksiniz- başta Tarsus, Anamur olmak üzere, Mersin'in yerin altındaki tarihi kaçak kazılarla, kaçakçılarla yurt dışına götürülüyor. Tarsus'un müzesi yok, Anamur'un müzesi yok, Mersin'e daha geçen sene bir müze yapıldı. Roma Yolu tesadüf olarak bulundu; şu anda atıl durumda, uyuşturucu kullanıcılarının mekânı olmuş. Erdemli, Anamur Kalesi, Kız Kalesi; onarımları yıllardır bitirilemiyor. Tarihî eser kaçakçıları derken şunu söylemek istiyorum: Evet, iktidar Tarsus'ta bir kazı yaptı. Tarsus'un 82 Evler Mahallesi'nde bir yıl boyunca delik deşik etti, kazı yaptı. Şimdi, bize Kız Kalesi'ni sormuyorlar, bize Mersin'in tarihini sormuyorlar ama sizin Tarsus'taki kazınızı soruyorlar. Ben de merak ediyorum, ne yaptınız orada? Tarsus'ta, o mahalleyi bir yıl boyunca delik deşik ettiniz köstebek gibi. Şimdi, buna cevap yok, defalarca sorduk, Bakan Yardımcısı da burada. Cevap vermediğiniz için çok garip iddialar var. İşte Aziz Paul'un İncili'ni bulduğunuz ya da kral hazinelerini bulduğunuz ya da tarihî tabletleri bulduğunuz hatta bunların sarayda olduğu söyleniyor. Yani birisi çıkıp bir hukuk devletinde bu kazının ne olduğunu söylemez mi? Ben merak ediyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum ki Marmaray çalışmasında yerin altından çıkan tarihî eserlere "3-5 çanaktan ne olur?" diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Bence, ajans önemli, evet tanıtım ajansı önemli ama önce kendi tarihimize sahip çıkmayı bilelim.

Bakın, burası Anamur Kalesi, bin sekiz yüz yıllık bir kale. PVC, plastik pencere monte etmişsiniz, akıl böyle çalışıyor. Tarsus'ta Aşil'in...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Başarır, sözlerinizi tamamlayın.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Tamam.

...annesinin yaşadığı ev, daha yeni bulundu. Mozaikler bulundu, nerede olduğu belli değil. Yani, biz on yedi yıldır kültür, tabiat varlıklarımıza iktidar sayesinde sahip çıkamıyoruz.

Bu yasa teklifinde, son olarak tuhaf bir şey -bu çok konuşuldu ama benim de gerçekten tuhafıma gidiyor- cirodan alınan yüzde 1 vergiyi ne yapacaksınız? Ne hakla bunu alıyorsunuz? Anayasa'ya, vergi kanunlarına aykırı. Bu bir alışkanlık hâline gelecek mi? Gıda sektöründen, mobilya sektöründen, eğlence sektöründen, daha garip sektörlerden de bunu alacak mısınız? Anayasa'ya aykırı bir durum, gerçekten kabul edilmiyor ama almaya alışmış, sürekli almaya çalışmış ama vermeyen bir iktidar var.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)