Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:101
Tarih:11/07/2019


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ADNAN GÜNNAR (Trabzon) - Sayın Başkan, çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yapılan çay üretimindeki sorunların araştırılması amacıyla verilen Meclis araştırması önergesi hakkında AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyor ve bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye, çay tarım alanlarının genişliği bakımından dünyada üretici ülkeler arasında 8'inci sırada, kuru çay üretimi yönünden 5'inci sırada, yıllık kişi başına tüketim bakımından ise 4'üncü sırada yer almaktadır. Çay tarımında çalışan faal nüfusun yaklaşık 250 bin kişi olduğu tahmin edilmektedir. Sayın Bekaroğlu'nun ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergede nüfusun çay üretimindeki düşüşle alakalı olarak azaldığı ifade edilmektedir. Oysa internet sitelerinde, Türkiye İstatistik Kurumunun sitelerinde de görüleceği üzere, Trabzon'da, Rize'de ve diğer Karadeniz illerinde şu anda nüfus artışı epey yükselmiştir. Rakamlarla çok basitçe örnek vermek istiyorum: 2008 yılında 748.982 olan Trabzon ilinin nüfusu, 2018 yılında 807.903'e çıkmıştır; devam ediyorum, 2008 yılında 319.410 kişi olan Rize'nin nüfusu, 2018 yılında artarak 348 bine çıkmıştır.

2002 yılında yaş çay alım fiyatı 32 kuruş iken her yıl ortalama yüzde 14 ila yüzde 20 oranında artış gerçekleşmiş ve 2019 yılında yaş çay alım fiyatı, tarımsal desteklemelerle birlikte 3 lira 3 kuruşa yükselmiştir. Dolar bazında da sent olarak belirlersek artışları, aynı şekilde, istatistiki olarak sizlere verebilirim.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Yüzde 60'ını kaça sattı?

ADNAN GÜNNAR (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir de ayrıca, gene, önergede yaş çay alımıyla ilgili düşüşler olduğundan bahsedilmekte. Ancak 2010 yılı ile 2019 yılını karşılaştırdığımızda 1 milyon 305 bin tondan, 1 milyon 475 bin tona çıkılmıştır. Arkadaşlar, alımlarla ilgili özel sektör ile ÇAYKUR kıyaslaması yaptığımızda ÇAYKUR 2010 yılında 590 bin ton alım yapılırken 2018'de ise 732.500 ton alım yapmış, özel sektör 715 ila 742 bin ton arasında kalmıştır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Günnar.

ADNAN GÜNNAR (Devamla) - Bütün dünyada çay, özel sektör tarafından toplanmakta iken üreticinin yanında olan Hükûmetimiz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve bölge milletvekilleri olarak biz, ÇAYKUR ve desteklemeler üzerinde çayın fiyatını sübvanse ederek yükseltmekteyiz.

Kıymetli arkadaşlar, ayrıca çayda bir teşvik daha yapmaktayız ki dünyada öncü ülkelerden biri olma pozisyonuna doğru geliyoruz, organik çay üretiminde de organik gübre üretimiyle ilgili çalışmalarımız hızla devam etti, bitme aşamasında ve organik çay tarımında da dünyada önder ülkelerdeniz.

Size bir tablodan daha örnek vermek istiyorum: İl ve yıllara göre çaylık alan miktarları ise 2001 yılında 766.533 dekar iken -dikkat edin lütfen- 2019 yılında 785.114 dekar olmuştur.

Netice itibarıyla, politikalarımızla tüm tarım üreticilerimizin yanında olduğumuz gibi, bilhassa çay üreticilerimizin yanında olduğumuzun göstergelerini size istatistiki olarak belirttik ve neticede özel sektörün yükselişinden ziyade, çay üreticisinin yükselişine katkıda bulunmaya çalıştık.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BEDRİ YAŞAR (Samsun) - ÇAYKUR şu anda ne kadar zararda, haberiniz var mı?

ADNAN GÜNNAR (Devamla) - Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyor ve önergenize katılmadığımı beyan ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)