Konu:Bir yıllık sürenin sonunda Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin sürdürülemez olduğunun ortaya çıktığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:101
Tarih:11/07/2019


Bir yıllık sürenin sonunda Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin sürdürülemez olduğunun ortaya çıktığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Değerli Başkanım, değerli milletvekilleri; Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Eğer Cumhurbaşkanlığı sistemi kabul edilirse demokrasi olacak, ayrımcılık bitecek, yolsuzluk bitecek, fişlemeler yapılmayacak, ekonomi uçacak, adaletsizlikler bitecek, hukuksuzluk bitecek, terör bitecek, işsizlik bitecek, enflasyon düşecek, döviz düşecek, zamlar olmayacak, basın özgürlüğü tam gerçekleşecek, istihdam yaratılacak, her şey güllük gülistanlık olacak, kayırmacılık bitecek, şatafat bitecek, israf bitecek." denildi. Bir yıllık sürenin sonucunda Türkiye'de artık Cumhurbaşkanlığı sisteminin sürdürülemez olduğu ortaya çıktı. Çare, parlamenter sistemin iyileştirilerek yeniden uygulanmasıyla demokrasi ve hukuk devletiyle gerçekleşir.

Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunarım.