Konu:Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:100
Tarih:10/07/2019


Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

JÜLİDE İSKENDEROĞLU (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 94 sıra sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi'mizin birinci bölümü üzerine şahsım adına söz almış bulunuyorum. Gazi Meclisimizi ve sizleri saygıyla selamlıyorum.

Ülkemiz, bulunduğu konum ve coğrafya itibarıyla, asırlara dayanan tarihî geçmişiyle ve doğal güzellikleriyle turizm açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Turizm, ekonomi bakımından yarattığı katma değer, oluşturduğu istihdam, cari açığın azaltılmasına olan olumlu etkisi ve 50'den fazla sektöre olan ciddi orandaki katkısıyla ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Assos'dan Pamukkale'ye, Behramkale'den Kapadokya'ya, Nemrut'tan Ayazma'ya, Efes'ten Troya'ya ve Zeugma'ya kadar sayısız tarihî güzelliğe sahip dört tarafı doğal güzelliklerle bezenmiş ülkemiz, tüm dünyada adından sıkça söz ettirmekte. Bizler de -Hükûmet olarak- ülkemizi her alanda olduğu gibi turizm alanında da daha ileriye taşıyarak turizm gelirlerinde ilk 5 ülke içerisine girmeyi hedefliyoruz.

2003 yılında ülkemize gelen ziyaretçi sayımız 16 milyon 500 bin, turizm gelirimiz ise 13 milyar 750 milyon dolarken 2019 yılı sonunda turizm gelirimizin 35 milyar doları, ziyaretçi sayımızın da 51,4 milyon kişiyi bulmasını bekliyoruz.

Dünya Turizm Örgütünün 2020 yılında dünya turizm gelirinin 2 trilyon dolar olacağına ilişkin tahmininin de etkisiyle her ülke kendi turizmini büyütme mücadelesi içine girmiş ve ülkeler hızlı bir rekabet içinde yer almıştır. 2019-2023 yıllarını kapsayan Türkiye Turizm Strateji ve Yeni Ekonomi Programı kapsamında, On Birinci Kalkınma Planı doğrultusunda 2023 yılı için öngörülen 70 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşmak için ülkemizin dünyada etkin bir şekilde tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi ve her alanda rekabet gücüne sahip olması zorunlu bir hamledir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; turizm ajansları, dünya ölçeğinde rekabet gücünü artırmakta oldukça önemli katkılar sağlamakta. Örnekler verecek olursak Singapur Turizm Ajansı 1964 yılında kuruldu, ziyaretçi sayısını kurulduktan sonra 170 kat, turizm gelirini de 73 kat artırmış oldu. İspanya 1982 yılında, Fransa 1987, İtalya 1919 yılında turizm ajanslarını kurdu. Yine, Dubai Turizm Ajansı 1997 yılında kuruldu, ziyaretçi sayısını 6,5 kat, gelirini 33 kat artırdı. Turizm ajanslarının ziyaretçi sayısı ve turizm gelirlerinin artırılması konusunda ülkelerine önemli katkıları göz önünde bulundurulduğunda tanıtım ajansı kurulması daha da önem kazanıyor.

Kurulması öngörülen ajans, elde edeceği kaynaklar sayesinde ülkemizin tanıtımını sürekli kılıp ülkemizin algı ve imajını tek elden yönetecektir.

(Uğultular)

BAŞKAN - Arkadaşlar, çok uğultu var, lütfen biraz sessiz...

JÜLİDE İSKENDEROĞLU (Devamla) - Aynı zamanda, turizm yatırımlarının desteklenmesi hususunda ihtiyaçları tespit ederek gerekli kararları daha hızlı alan ve anında uygulamaya koyan bir yapıya kavuşturulacaktır. Ajans, günümüz koşullarında oldukça önemli bir yere sahip reklam ve tanıtım alanı içinde çağın gereklerine uygun, hızlı ve etkili çalışmalar yapılmasına olanak sağlayacaktır. En önemli özelliklerinden biri bağımsız hareket kabiliyeti, yüksek ve dinamik bir teşkilat yapısına sahip olmasıdır. Ajansın içerisinde barındırdığı ekip, alanında uzman ve her işini iyi yapan profesyonellerden oluşacaktır. Bu yıl 187 milyon olan tanıtım bütçemiz, ajansın faaliyete geçmesiyle kademeli olarak 2023 yılına kadar 2 milyar lirayı bulacaktır. Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasını sağlayacak turist sayısına ve turizm gelirine olumlu katkı sağlamak hedeflenmektedir. Ajansla, ülkemizin dünyanın en prestijli etkinlik, festival ve organizasyonlarına ev sahipliği yapılması sağlanarak yatırımcımıza cazip kılınması ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlanarak turizmin ülke genelinde yayılması, bölgelerin kalkınması ve bölgesel gelişmişlik farklılığının azaltılması hedeflenmektedir. 2023 hedefleri doğrultusunda ortaya konan projeksiyonların yakalanması noktasında ciddi katkılar sunacağını düşündüğümüz bir kuruluş olacaktır.

Sektör temsilcilerinin turizm faaliyetlerinden elde ettikleri gelir üzerinden alınacak turizm payı, ajansın en önemli gelir kaynaklarından olacaktır. Ajansın gelirinin en az yüzde 70'i ülkemizin tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak, ajansın bütçesi İcra Kurulunca yıllık olarak hazırlanacak ve Yönetim Kurulunca onaylanacaktır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın İskenderoğlu, tamamlayın sözlerinizi; buyurun.

JÜLİDE İSKENDEROĞLU (Devamla) - Ajansın ve ajansın iştirak ettiği şirketlerin yıllık mali tabloları bağımsız denetime tabi olacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin turizm sektöründe gösterdiği büyük ilerlemenin artarak devam etmesi için turizm politikalarının planlayıcısı ve belirleyici Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından bütüncül bir yaklaşımla çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamdaki planlar, çalışmalar, turizmin çeşitlendirilmesi, ülkemiz genelinde yayılması hedefleri dikkate alınarak hassasiyetle yürütülmektedir. Geçtiğimiz günlerde Meclisimizin kanunlaştırdığı Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılan değişiklikle dalış turizminde de ülkemizi iyi bir noktaya getireceğiz.

Kendi seçim bölgem de olan Çanakkale'de 2018 yılını anlamlı kılan, Troya Yılı ilan edilmesiydi ve Troya Müzemizin ülkemizin turizmine kazandırılmasıydı. Troya Müzemiz Avrupa Müze Forumunca her yıl kamusal kalitesi yüksek olarak değerlendirilen, müzeciliğin Oscar'ı kabul edilen 2020 EMYA (Avrupa Yılın Müzesi) Ödülü'ne aday oldu ve 1'inci elemeyi geçti ve biz inanıyoruz ki Troya Müzemiz, Avrupa, dünya arenasından 1'incilikle çıkacaktır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın İskenderoğlu.

JÜLİDE İSKENDEROĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım.

Türkiye'mizin tarihî eserleri, ören yerleri, anıt yapıları, gastronomi gibi özgün kültürel miras ürünleri, tabii güzellikleri yaptığımız yatırımlar ve yeni düzenlemeler sonrasında rakiplerinden daha öndedir.

Teklif edilen bu kanunla kurulacak olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının şimdiden ülkemiz, milletimiz, Türk turizmimiz ve turizmcilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.