Konu:Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi'yle konaklama tesislerinden yüzde 1 ciro üzerinden pay alınmasını öngören düzenlemeden vazgeçilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:100
Tarih:10/07/2019


Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi'yle konaklama tesislerinden yüzde 1 ciro üzerinden pay alınmasını öngören düzenlemeden vazgeçilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Sayın Başkanım, biraz sonra görüşeceğimiz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye için hakikaten çok önem arz edecektir. Bu teklifin çıkmasını canıgönülden arzu ediyorum.

Lakin, teklifin 6'ncı maddesinde konaklama tesislerinden yüzde 1 ciro üzerinden pay alınmasını kanunlaştırıyoruz, yasallaştırıyoruz. Antalya, Bodrum ile Ordu'nun Mesudiyesindeki, Sivas'ın Koyulhisar'ındaki, Artvin'deki otel aynı değerde mi, aynı turizm zenginliğini mi yaşıyor ki yüzde 1 ciro alıyoruz? Bunu kârdan alırsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Kültür ve Turizm Bakanını ve AK PARTİ grup başkan vekillerini bu konuda yeni bir düzenlemeye davet ediyorum, yüzde 1 ciro kaldırılsın.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)