Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:100
Tarih:10/07/2019


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA NAZIM MAVİŞ (Sinop) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

HDP grup önerisi üzerine söz aldım. Öncelikle sözlerimin başında şunu ifade etmek istiyorum: AK PARTİ olarak on yedi yıllık iktidarımız döneminde bütçeden en büyük payı her zaman eğitime ayırdık. Komisyonumuzun da çok kıymetli üyesi olan Sayın Tiryaki'nin verdiği grup önerisindeki ifadeler içerisinde garipsediğim bir cümleyi paylaşmak istiyorum: "On yedi yıllık AKP iktidarı boyunca eğitimde iyileşme sağlayacak tek bir adım atılmadı." Şimdi, Sayın Tiryaki'nin vicdanına bunu yakıştıramadım açık söylemek gerekirse yani on yedi yıllık iktidarımız döneminde tek bir iyileştirmeye dönük adımın atılmadığını söylemek, herhâlde on yedi yıldır Türkiye'de yaşamıyor olmayı gerektirir. On yedi yılda Türkiye'de çok iyi işler yaptık. Derslik başına düşen öğrenci sayısından öğretmen başına düşen öğrenci sayısına kadar, öğretmen sayısına kadar, okullarımızın fiziki koşullarına kadar, eğitime erişime kadar Türkiye'nin her tarafında çok ciddi adımlar attık. Daha önceki konuşmalarımda da söyledim: Eğitim, dinamik bir süreçtir, her zaman eğitim tartışılır. Bugün dünyanın en iyi eğitim uygulamalarının olduğu ülkelerde bile hâlâ eğitimin daha iyi standartlara nasıl kavuşturulacağı her zaman tartışılıyor. Arkadaşlar, Finlandiya'dan Kore'ye kadar, Japonya'ya kadar, eğitim standartlarının yüksek olduğu ülkelerde de bunlar tartışılıyor. Dolayısıyla eğitimi tartışmamızdan daha doğal, daha tabii bir şey yok. Ancak on yedi yıllık iktidarımızda da eğitimle ilgili yaptığımız iyi çalışmaların neler olduğunu kamuoyunun takdirine, milletimizin takdirine bırakıyorum. Millet de on yedi yıllık süreç içerisinde bu takdiri her zaman sandıkta bize göstermiş oldu.

Ancak burada -grup önerisini veren arkadaşımızın tabiriyle söylüyorum- "Kürt illerindeki" öğrencilerle ilgili de bir ifade var. Burada da açık söylemek gerekirse vicdanlarımıza yönelerek, vicdanlarımıza bakarak şunu konuşmamız gerektiğini düşünüyorum: Hiç dönüp de terör örgütüne "Çocukları dağa çıkarmayın." dedik mi arkadaşlar? "Öğretmenleri öldürmeyin." dedik mi? Aybüke öğretmeni ve onun şahsında 200'ün üzerinde şehit edilen öğretmeni "Öldürmeyin." dedik mi? "Okulları yakmayın." dedik mi? Elinde kitap taşıması gereken çocukların eline silah verenlere, "Bu silahları bu çocukların ellerine vermeyin." dedik mi? "Çocukları okul sıralarından sokak çatışmalarına taşımayın." dedik mi? "Terörünüz için çocukları kalkan yapmayın." dedik mi? Çocuklar okulların sıralarında eğitim alacakken "Kazdığınız çukurlarda çocukların geleceğini karartmayın." dedik mi?

Evet, doğu ve güneydoğuda fırsat eşitliğinin gerektirdiği bütün yatırımlar yapıldı, bütün iyileştirmeler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Ama dönüp de doğu ve güneydoğuda Kürt çocuklarının geleceğini karartmak için onları terörün parçası hâline getirenlerle de aranıza Sayın Tiryaki, mesafe koymanız, burada bunu eleştirdiğiniz gibi açıkça burada bunu da eleştirmeniz lazım. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

Aybüke öğretmenler şehit edilirken PKK terörünü açıkça, net bir şekilde kınaması beklenenler bu kınamayı yapmadığı sürece Kürt çocuklarına karşı onlar da vebal altındadır. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Maviş, tamamlayın sözlerinizi lütfen.

NAZIM MAVİŞ (Devamla) - "Bizim çocuklarımızın eğitimi için neler yaptınız?" sorusunu bize sorarken bu sorudan daha vahim, bu sorudan daha önemli bir soruyu da dönüp birlikte iş tuttuğu terör örgütlerine de arkadaşlarımızın sormasını beklerdik.

Biz derslik yaparken, biz okul yaparken yakanlara, yıkanlara "Durun ya, Kürt çocuklarının geleceğini niye karartıyorsunuz?" demeliydiniz. Ellerinde kitap taşıması gereken çocukları kazılan çukurlarda geleceğini karartacak şekilde çukurlara gömerken "Yapmayın. Yazık ediyorsunuz, etmeyin. Bu Kürt çocukları bizim çocuklarımız." demeniz lazımdı.

Biz Türkiye'nin her bir karışını, her bir coğrafyasını, her bir köşesini okullarla, öğretmenlerle, dersliklerle, kaliteli ve nitelikli eğitimle donatmak için bir seferberlik hâlinde çalışıyoruz. Bu seferberliğin takdirini milletimize bırakıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)